Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet maaperä- ja ympäristötieteiden opiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä seuraaviin koulutusohjelmiin:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen):

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Maaperä- ja ympäristötiede

Maaperä- ja ympäristötiede tarkastelee maaperää luonnonvarana ja elämää ylläpitävänä osana ympäristöä. Oppiaineessa perehdytään maaperän toimintaan kasvien kasvualustana, erilaisten aineiden vastaanottajana ja muokkaajana sekä siihen, miten maaperässä tapahtuvat ilmiöt vaikuttavat muuhun ympäristöön kuten pohja- ja pintavesiin sekä ilmakehään. Maaperässä tapahtuvia reaktioita ja prosesseja tutkitaan kemiallisin, fysikaalisin ja mikrobiologisin menetelmin ja niitä hyödynnetään kestävän kehityksen mukaisesti kasvintuotannossa, ympäristöongelmien ehkäisemisessä ja syntyneiden haittojen korjaamisessa. Maaperä- ja ympäristötieteen opiskelijat pääsevät osallistumaan ajankohtaisiin tutkimuksiin, joissa selvitetään mm. kasvien hivenalkuaineiden ottoa, haitta-aineiden riskinarviointia, ongelmallisten jätevesien käsittelyä,  pilaantuneiden maiden kunnostamista sekä maaperästä vesistöihin ja ilmakehään tapahtuvaa kuormitusta ja sen vähentämistä. Maaperä- ja ympäristötieteen maisterivaiheen opintoihin voidaan siirtyä joko maataloustieteiden tai ympäristötieteiden koulutusohjelman kautta. Kandidaatintutkinnon koulutusohjelmasta riippuen opinnoissa korostuu joko kasvintuotantoon tai ympäristöntutkimukseen liittyvä maaperäosaaminen. Erityisosaamista voi vahvistaa erilaisilla sivuainevalinnoilla. Maaperä- ja ympäristötieteessä maisterin tutkinnon suorittaneet voivat saada agronomin arvon (ks. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat pysyväismääräykset). Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat tutkimukseen, ympäristövalvontaan, opetukseen ja erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin sekä yksityiselle sektorille esimerkiksi maaperän ja vesistöjen kunnostuksen tai kasvinravitsemuksen asiantuntijatehtäviin kotimaahan tai ulkomaille.

 

Yhteystiedot

Maaperä- ja ympäristötieteen osasto, PL 27, (Latokartanonkaari 11, Viikki D-talo), 00014 Helsingin yliopisto, puh.  029411 http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelijaksi/maapera_ymparisto.html