Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Elintarviketieteiden pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä Elintarviketieteiden kandiohjelmaan. Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen): https://flamma.helsinki.fi/fi/HY365554

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden kandiohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017).

 

Elintarviketieteet

Elintarviketieteiden kandidaattivaiheen pääaineen tutkintovaatimukset astuivat voimaan 1.8.2013.

Elintarviketieteiden kandidaatintutkinto sopii sinulle, jota kiinnostaa ruokamme laatu ja turvallisuus. Haluat olla mukana tutkimassa ja kehittämässä elintarvikkeita ja vaikuttamassa ruokaketjumme kestävyyteen kotimaassa tai kansainvälisesti. Elintarviketieteet tarjoavat erittäin kysyttyä asiantuntemusta ravinnostamme. Elintarviketieteiden kandidaatintutkinnossa opiskellaan elintarviketieteiden eri alojen perusteita sekä perustieteitä (kuten kemiaa ja fysiikka), joihin nämä opinnot pohjautuvat.  Lisäksi voidaan sivuaineen ja muiden valittavien opintojen avulla suuntautua esimerkiksi kemiallisiin, teknologisiin tai mikrobiologisiin opintoihin tai ravitsemustieteeseen. Tutkinto antaa valmiudet maisteriopintoihin elintarvikekemiassa ja elintarviketeknologiassa. Opiskelija voi valita maisterivaiheen pääaineekseen myös mikrobiologian ja rajoitettu joukko ravitsemustieteen.

 

Yhteystiedot

Elintarvikekemian osasto, PL 27 (Latokartanonkaari 11, D-talo), 00014 Helsingin yliopisto,  Elintarviketeknologian osasto, PL 66, (Agnes Sjöbergin katu 2, EE-talo), 00014 Helsingin yliopisto

http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/

http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelijaksi/hakukohde_elintarviketieteet.html