Oppaan Biotekniikka (vanha tutkintorakenne), 2017-18...2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

HUOM! Tämä opas on tarkoitettu ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille, jotka eivät siirry uusiin koulutusohjelmiin.

Ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneet Biotekniikan maisterivaiheen pääaineopiskelijat voivat joko suorittaa tutkintonsa loppuun vanhojen tutkintovaatimuksien pohjalta tai siirtyä uusiin koulutusohjelmiin:

Lisätietoa ja ohjeet siirtymiseen saat Flamman ohjesivulta (vaatii sisäänkirjautumisen):

Korvaavuustaulukosta näet vanhan pääaineen ja uuden koulutusohjelman opintojaksojen keskinäiset korvaavuudet. Pystyt hyödyntämään taulukkoa sekä siirtyessäsi uuteen koulutusohjelmaan että suorittaessasi vanhempia tutkintovaatimuksia (2016-2017). Korvaavuustaulukot ohjelmittain:

 

Biotekniikka

Biotekniikassa voidaan suorittaa syventävät opinnot kuudella opintosuunnalla/erikoistumislinjalla. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opintosuunnat ovat elintarvikebiotekniikka, kasvi- ja metsäbiotekniikka, kotieläinbiotekniikka sekä mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka. Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa erikoistumislinjat ovat farmasian biotekniikka ja molekulaarinen biotekniikka.

 

Syksyllä 2015 aloittavilla yhteisen molekyylibiotieteiden kandidaatin koulutusohjelman opiskelijoilla on suora opinto-oikeus biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen ja sen kaikkiin opintosuuntiin/erikoistumislinjoihin. Ennen syksyä 2015 aloittaneilla MMtdk:n biotekniikan kandidaattitutkinnon opiskelijoilla on suora opinto-oikeus biotekniikan pääaineen neljään MMtdk:n maisterivaiheen opintosuuntaan.

 

Lisäksi biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen ja sen kaikkiin opintosuuntiin/erikoistumislinjoihin voi hakea aikaisemman soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon perusteella erillisten maisterivaiheen hakujen kautta (erillisvalinta tai MBIOT-maisteriohjelma).

 

Biotekniikan verkkosivut:

http://www.helsinki.fi/biotekniikka (yhteiset biotekniikan suomenkieliset sivut)

http://www.helsinki.fi/biotech (yhteiset MBIOT- maisteriohjelman englanninkieliset sivut)

 

BIOTEKNIIKAN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

 

Maisterin tutkinto antaa laaja-alaiset valmiudet molekyylibiotieteellistä asiantuntemusta vaativiin tehtäviin bioalan yrityksissä, terveydenhuollossa ja tutkimuksessa ja alan jatkokoulutuskelpoisuuden.

 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on

-           hyvät yleistiedot bioteknisten sovellusten pohjana olevista molekyylibiotieteistä ja muista luonnontieteistä ja käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja valmiudet tiedon soveltamiseen käytännön työelämässä ja tutkimuksessa

-           yleisnäkemys alan monitieteisestä luonteesta, painopisteistä, kehityssuunnista ja tieteellisestä, taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä

-           ymmärrys tieteellisen tutkimuksen ja tiedon luonteesta ja merkityksestä ja kyky suunnitella ja suorittaa tieteellisiä kokeita ja analysoida tuloksia

-           biotekniikan ja lähialojen yleisimpien tutkimusmenetelmien käytännön tuntemus ja valmiudet uusien menetelmien omaksumiseen ja kehittämiseen

-           bioalan yritystoiminnan tuntemus ja yleistiedot liiketaloudesta, immateriaalioikeuksista ja alan toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä

-           hyvät valmiudet itsenäiseen ja ryhmätyöhön ja asiantuntijatasoiseen kirjalliseen ja suulliseen viestintään

valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin

 

Biotekniikan vastuulaitokset ja yhdyshenkilöt

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos / MMtdk

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksella (EYT) biotekniikan opiskelija voi erikoistua biotekniikan pääaineessa ja Master's Degree Programme in Biotechnology maisteriohjelmassa (MBIOT) elintarvikebiotekniikan tai mikrobi- ja ympäristöbiotekniikan opintosuuntiin.

http://www.helsinki.fi/elintarvike-ja-ymparisto/opiskelu/index.html  (laitoksen opiskelu-sivut)

Maataloustieteiden laitos / MMtdk

Maataloustieteiden laitoksella (MAAT) biotekniikan opiskelija voi erikoistua biotekniikan pääaineessa ja Master's Degree Programme in Biotechnology -maisteriohjelmassa (MBIOT) kasvibiotekniikan tai kotieläinbiotekniikan opintosuuntiin.

http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/opiskelu/biotekniikka/index.html (laitoksen biotekniikka-sivut)

Metsätieteiden laitos / MMtdk

Metsätieteiden laitoksella (METSÄ) biotekniikan opiskelija voi erikoistua biotekniikan pääaineessa ja Master's Degree Programme in Biotechnology maisteriohjelmassa (MBIOT) metsäbiotekniikan opintosuuntaan.

http://www.helsinki.fi/metsatieteet/opiskelijaksi/hakukohteet.html (laitoksen opiskelijaksi-sivut)

Biotieteiden laitos / BYtdk

Biotieteiden laitoksella biotekniikan opiskelija voi erikoistua farmasian biotekniikan tai molekulaarisen biotekniikan erikoistumislinjoihin. Master's Degree Programme in Biotechnology maisteriohjelmassa (MBIOT) opiskelija voi suorittaa molekulaarisen biotekniikan erikoistumislinjan opinnot englanniksi.

http://www.helsinki.fi/biotieteet/molekyylibiotieteet/biotekniikka.htm (laitoksen biotekniikka-sivut)

http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/careers/undergraduate.html (Biotekniikan instituutin biotekniikka-sivut)