Study guide's Mother tongue (Swedish), 2018-19 information (E)General information Teaching Examinations Study units

This guide contains, under their respective tabs, language-specific information on the course descriptions, teaching groups, and exams offered by the Language Centre.

JOO Student! Flexible study right (JOO) applications and course information on JOOPAS online service.

 

Advice and guidance for language studies

 

Language Centre courses suitable for non-Finnish speakers 2018-2019

 

Alla fakulteter

991920 Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska), 2 sp 

991980 Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska), 2 sp (anordnas inte under läsår 2018-19)

 

 

 FakultetSpråkcentrums undervisning 2016-2017 UndervisningsprogrammSpråkcentrums undervisning 2018-2019
Fakultetens udervisning
Agrikultur- forstvetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Bio- och miljövetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
Kandidatprogrammet i biologiAkademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)Muntlig färdighet
(1 sp): se fakultetens studiehandbok
Farmaceutiska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

   
Humanistiska -  Se fakultetens studiehandbok
Juridiska

Muntlig färdighet
(2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
 

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)

 
Matematisk-naturvetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Medicinska

Vetenskapligt skrivande för medicinare
(integrerad i ämnesstudierna)

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Pedagogiska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Muntlig färdighet
(2 sp)

Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande
(1 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
Kandidatprogrammet i pedagogi

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)
 
Svenska social - och kommunalhögskolan

Vetenskapligt skrivande för journalister
(1sp)

Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare
(3 sp)

Muntlig färdighet på modersmålet
(2 sp)
Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)

 
Statsvetenskapliga    
Teologiska    
Veterinärmedicinska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)