Startsida Undervisning Tenter Examensstrukturer Studiehelheter Studieperioder

Studieperioder i studiehandboken

Öppna Grundstudier
Stäng Ämnesstudier
KodÄndra ordning Namn Ändra ordning Omfattning Ansvarig enhet Ändra ordning Funktioner
404019 Andra tillämpningsområden av hantering av naturligt språk (CLT234) 3 sp  Språkteknologi  
401069 Arbetslivsorientering (CLT281T) 3 sp  Språkteknologi  
404462 Arbetslivsorienteringskurs (Institutionen för moderna språk) (NYK201T) 2-4 sp   
401070 Arbetspraktik (CLT282H) 2-5 sp  Språkteknologi  
404465 Datorstödd översättning (CKT273) 3-5 sp  Översättningsvetenskap  
402981 Fortsättningskurs i fonologi och morfologi (CYK210) 3-7 sp  Allmän språkvetenskap  
402982 Grammatisk beskrivning och grammatikteori (CYK215) 3-7 sp  Allmän språkvetenskap  
401068 Individuell studieplan (HOPS) (CLT280) 1 sp  Språkteknologi  
40471 Introduktion till hantering av naturligt språk (CLT231) 3 sp  Språkteknologi  
401058 Introduktion till programmering (CLT230) 3 sp  Språkteknologi  
401067 Kandidatavhandling (CLT241) 6 sp  Språkteknologi  
402995 Korpuslingvistiska metoder (CYK257) 3-5 sp  Allmän språkvetenskap  
403074 Maturitetsprov i kandidatexamen, i annat språk än finska/svenska (YY002KO) 0 sp / 0 sv  Humanistiska fakulteten  
403070 Maturitetsprov i kandidatexamen, på finska (YY002KS) 0 sp / 0 sv  Humanistiska fakulteten  
403072 Maturitetsprov i kandidatexamen, på svenska (YY002KR) 0 sp / 0 sv  Humanistiska fakulteten  
401063 Parsning med ändliga automater (CLT270) 3 sp  Språkteknologi  
40472 Parsningsmetoder för naturliga språk (CLT233) 3 sp  Språkteknologi  
401066 Proseminarium (CLT240) 4 sp  Språkteknologi  
401061 Språkbehandlingsprogram för morfologi (CLT260) 3 sp  Språkteknologi  
402984 Språktypologi (CYK222) 3-5 sp  Allmän språkvetenskap  
40474 Statistiska metoder för språkteknologi (CLT255) 3 sp  Språkteknologi  
40473 XML (CLT236) 4 sp  Språkteknologi  
404021 Övriga studier i språkteknologi eller språkvetenskap (CLT290) 1-7 sp  Språkteknologi  
Öppna Fördjupade studier
Öppna Allmänna studier
Öppna Språkstudier