Guidens Modersmål (svenska), 2018-19 uppgifterStartsida Undervisning Tenter Studieperioder

I denna guide hittar du Språkcentrums tentamina, kurser och kursbeskrivningar under olika mellanblad i frågavarande språk.

JOO-studerande! Studieutbud och ansökan om flexibel studierätt (JOO) finns på Webbtjänsten JOOPAS.

 

Råd och handledning i språkstudier

 

Alla fakulteter

991920 Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska), 2 sp 

991980 Skrivkurs för pro gradu -skribenter (svenska), 2 sp (anordnas inte under läsår 2018-19)


 

FakultetSpråkcentrums undervisning 2016-2017 UndervisningsprogrammSpråkcentrums undervisning 2018-2019
Fakultetens udervisning
Agrikultur- forstvetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Bio- och miljövetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
Kandidatprogrammet i biologiAkademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)Muntlig färdighet
(1 sp): se fakultetens studiehandbok
Farmaceutiska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

   
Humanistiska -  Se fakultetens studiehandbok
Juridiska

Muntlig färdighet
(2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
 

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)

 
Matematisk-naturvetenskapliga

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Medicinska

Vetenskapligt skrivande för medicinare
(integrerad i ämnesstudierna)

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
   
Pedagogiska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Muntlig färdighet
(2 sp)

Vetenskapligt skrivande för barnträdgårdslärarstuderande
(1 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)
Kandidatprogrammet i pedagogi

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)
 
Svenska social - och kommunalhögskolan

Vetenskapligt skrivande för journalister
(1sp)

Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare
(3 sp)

Muntlig färdighet på modersmålet
(2 sp)
Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Akademiskt skrivande, svenska, 2 sp (KK-AKSK2SP)

Retorik och kommunikation, svenska, 1 sp (KK-REKO1SP)

 
Statsvetenskapliga    
Teologiska    
Veterinärmedicinska

Grunderna i akademiskt skrivande
(1-2 sp)

Självständig kurs i skrivande - SKIS
(2 sp)