Oppaan Logopedian kandiohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Perusopinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
LOGK-235 Afasia 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-234 Gerontologinen logopedia 3 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-250 Kandidaatintutkielma ja sitä tukeva seminaari 8 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-232 Kirjoitetun kielen häiriöt 2 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-251 Kypsyysnäyte (kandidaatin tutkinto) 0 op / 0 ov  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-231 Lasten ja nuorten kehitykselliset ja hankitut kielelliset häiriöt 7 op  Logopedian kandiohjelma  
KIK-LG220 Lingvistiikan erikoiskurssi IV 5 op  Kielten kandiohjelma  
LOGK-236 Logopedinen arviointi 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-237 Logopedisten interventioiden vaikuttavuus 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-241 Monikielisyys ja -kulttuurisuus 3 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-222 Motoriset ja rakenteellisista syistä johtuvat puhehäiriöt sekä puheen sujuvuus 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-213 Puhe- ja videoaineistojen notaation harjoituskurssi 3 op  Logopedian kandiohjelma  
KIK-LG213 Puheen tuotto ja havaitseminen 5 op  Kielten kandiohjelma  
LOGK-242 Puhetta tukeva ja korvaava viestintä 4 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-233 Synnynnäiset ja hankitut kuulovammat 3 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-223 Syömis- ja nielemistoimintojen häiriöt 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-211 Tilastotieteen perusteet logopedian opiskelijoille 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-224 Ääni ja äänentuoton häiriöt 4 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-224A Ääni ja äänentuoton häiriöt 3 op  Logopedian kandiohjelma  
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot
Avaa Muut opinnot