Oppaan Logopedian kandiohjelma, 2020-21 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
PSYK-131 Johdatus kehityspsykologiaan 5 op  Psykologian kandiohjelma  
PSYK-121 Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op  Psykologian kandiohjelma  
LOGK-113 Johdatus logopedian tutkimusmenetelmiin 5 op  Logopedian kandiohjelma  
PSYK-111 Johdatus neuropsykologiaan 5 op  Psykologian kandiohjelma  
PSYK-141 Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op  Psykologian kandiohjelma  
PSYK-181 Johdatus psykologian tutkimusmenetelmiin 5 op  Psykologian kandiohjelma  
LOGK-121 Kieliyhteisöön sosiaalistuminen 3 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-151 Kuntoutuksen perusteet 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-141 Logopedian perusteet 5 op  Logopedian kandiohjelma  
LOGK-131 Puheen ja kielen kehitys 7 op  Logopedian kandiohjelma  
KIK-401 Yleisen kielitieteen ja fonetiikan johdantokurssi 5 op  Kielten kandiohjelma  
Avaa Aineopinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot
Avaa Muut opinnot