Oppaan Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma, 2018-19...2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Perusopinnot
Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
ECGS-203 Arkielämän kestävyys 5 op  Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma  
AGERE-E07 Changing theme course in Environmental and Resource Economics 5 op  Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma  
EKM-102 Digitaalinen markkinointi elintarvikealalla 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-101 Elintarviketalouden ja kulutuksen koulutusohjelman orientoiva jakso 0 op / 0 ov  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-108 Hankintojen johtaminen elintarviketaloudessa 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-109 Instituutiot ja markkinoiden toiminta 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-113 Kasvuhakuisen pk-yrityksen yritysanalyysi 10 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EDUM504 Kestävä ruokakulttuuri 5 op  Kasvatustieteiden maisteriohjelma  
EKM-115 Kuluttajaekonomian erikoisprojektit 1-5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
SOSM-322 Kulutuksen politiikat 5 op  Sosiaalitieteiden maisteriohjelma  
EKM-104 Kulutus, markkinat ja yhteiskunta 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-116 Kulutustutkimuksen erityiskysymyksiä 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-112 Kulutustutkimuksen lähestymistavat 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
ECGS-202 Kulutusyhteiskunnan sosiotekninen (uudelleen) rakentuminen 5 op  Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma  
EKM-118 Kyselytutkimus 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
VIIKM-001 Maisterin kypsyysnäyte MM 0 op / 0 ov  Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta  
EKM-120 Maisterin tutkielma 30 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-103 Managing innovation in agrifood value chains for sustainability 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-117 Markkinoinnin erityiskysymyksiä 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
ECGS-201 Näkökulmia kestävään kulutukseen 5 op  Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma  
SOSM-323 Palveluiden kulutus ja vähittäiskauppa 5 op  Sosiaalitieteiden maisteriohjelma  
EKM-106 Strateginen johtaminen elintarvikealalla 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-107 Strateginen laskentatoimi elintarvikealalla 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
AGERE-A06 Theories and Applications in Strategic management 5 op  Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma  
FOR-008 Tilastollinen ennustaminen ja otanta 5 op  Metsätieteiden maisteriohjelma  
FOR-009 Tilastollinen mallintaminen R-ohjelmistolla 5 op  Metsätieteiden maisteriohjelma  
FOR-007 Tilastollisia malleja: Yleistettyjen lineaaristen mallien perusteet 5 op  Metsätieteiden maisteriohjelma  
EKM-119 Tutkielmaseminaari 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-114 Työelämäharjoittelu 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
EKM-105 Vastuullinen liiketoiminta elintarvikealalla 5 op  Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma  
Avaa Kieliopinnot
Avaa Metodiopinnot
Avaa Muut opinnot