Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Jatko-opinnot
Avaa Perusopinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
406254 Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210) 3-5 op  Yleinen kielitiede  
401070 Harjoittelu (CLT282H) 2-5 op  Kieliteknologia  
401068 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (CLT280) 1 op  Kieliteknologia  
401067 Kandidaatintutkielma (CLT241) 6 op  Kieliteknologia  
406373 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 1 (CLT261) 5 op  Kieliteknologia  
406374 Kielen morfologisen käsittelyn työkalut 2 (CLT271) 5 op  Kieliteknologia  
406257 Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK223) 3-5 op  Yleinen kielitiede  
402984 Kielitypologia (CYK222) 3-5 op  Yleinen kielitiede  
403074 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, muu kieli kuin suomi/ruotsi (YY002KO) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403072 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, ruotsinkielinen (YY002KR) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403070 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, suomenkielinen (YY002KS) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
404021 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (CLT290) 1-7 op  Kieliteknologia  
406371 Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 1 (CLT237) 5 op  Kieliteknologia  
406372 Ohjelmointi ja luonnollisen kielen käsittely 2 (CLT238) 5 op  Kieliteknologia  
401066 Proseminaari (CLT240) 4 op  Kieliteknologia  
406375 Tulosten esittäminen ja niiden arviointi tilastomenetelmillä (CLT255) 5 op  Kieliteknologia  
401069 Työelämään orientoiva osio (CLT281T) 3 op  Kieliteknologia  
Avaa Syventävät opinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot