Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Jatko-opinnot
Sulje Perusopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
406248 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi (CYK130) 3 op  Yleinen kielitiede  
464600 FP1 Fonetiikan perusteet 2 op  Fonetiikka, yleinen linja  
406253 Johdatusta luonnollisen kielen käsittelyyn (CLT120) 3 op  Kieliteknologia  
406251 Kieliteknologian johdantokurssi (CLT140) 5 op  Kieliteknologia  
406252 Korpuslingvistiikan johdantokurssi (CLT150) 3 op  Kieliteknologia  
401051 Pääaineen TVT-opinnot/Kieliteknologian ATK-ympäristö (CLT130) 2 op  Kieliteknologia  
406250 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi (CYK150) 3 op  Yleinen kielitiede  
406249 Syntaksin harjoituskurssi (CYK140) 3 op  Yleinen kielitiede  
406247 Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110) 3 op  Yleinen kielitiede  
Avaa Aineopinnot
Avaa Syventävät opinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot