Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Perusopinnot
Avaa Aineopinnot
Sulje Syventävät opinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
404044 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, syventävät opinnot (CLT380) 1 op  Kieliteknologia  
404730 Kieliopin rakentaminen (CLT361) 3 op  Kieliteknologia  
401082 Kieliteknologian historia (CLT310hist) 2-5 op  Kieliteknologia  
404733 Kieliteknologiasovellusten evaluointi (CLT351) 3 op  Kieliteknologia  
401089 Korpukset ja kieli (CLT310corp) 3-5 op  Kieliteknologia  
403075 Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa, muu kieli kuin suomi/ruotsi (YY002MO) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403073 Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa, ruotsinkielinen (YY002MR) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403071 Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa, suomenkielinen (YY002MS) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
401086 Luonnollisen kielen generointi (CLT310gen) 3-5 op  Kieliteknologia  
404732 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (CLT310) 3-7 op  Kieliteknologia  
401094 Pro gradu -tutkielma (CLT800) 40 op  Kieliteknologia  
401091 Projektinhallinta (CLT310pro) 2-5 op  Kieliteknologia  
401084 Semantic Web (CLT310semw) 3-5 op  Kieliteknologia  
401079 Seminaari (CLT340) 10 op  Kieliteknologia  
40482 Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma (CLT800ST) 20 op  Kieliteknologia  
401092 Tekijänoikeudet (CLT310ipr) 3-5 op  Kieliteknologia  
401090 Teknologian kaupallistaminen (CLT310com) 3-5 op  Kieliteknologia  
404731 Tilastolliset jäsennysmenetelmät (CLT350) 3 op  Kieliteknologia  
40478 Työelämään orientoivat opinnot (CLT381T) 5 op  Kieliteknologia  
40479 Työharjoittelu (CLT382H) 5 op  Kieliteknologia  
404729 Äärellistilaisten jäsennysmenetelmien teoria (CLT370) 3 op  Kieliteknologia  
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot