Etusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Avaa Perusopinnot
Sulje Aineopinnot
TunnisteMuuta järjestystä NimiMuuta järjestystä Laajuus VastuuyksikköMuuta järjestystä Toiminnot
402981 Fonologian ja morfologian jatkokurssi (CYK210) 3-7 op  Yleinen kielitiede  
401070 Harjoittelu (CLT282H) 2-5 op  Kieliteknologia  
401068 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) (CLT280) 1 op  Kieliteknologia  
401067 Kandidaatintutkielma (CLT241) 6 op  Kieliteknologia  
402982 Kieliopin kuvaus ja teoria (CYK215) 3-7 op  Yleinen kielitiede  
40474 Kieliteknologian tilastomenetelmät (CLT255) 3 op  Kieliteknologia  
402984 Kielitypologia (CYK222) 3-5 op  Yleinen kielitiede  
402995 Korpuslingvistiikan menetelmät (CYK257) 3-5 op  Yleinen kielitiede  
403074 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, muu kieli kuin suomi/ruotsi (YY002KO) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403072 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, ruotsinkielinen (YY002KR) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
403070 Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa, suomenkielinen (YY002KS) 0 op / 0 ov  Humanistinen tiedekunta  
40472 Luonnollisen kielen jäsennysmenetelmät (CLT233) 3 op  Kieliteknologia  
404019 Luonnollisen kielen käsittelyn muita sovellusaloja (CLT234) 3 op  Kieliteknologia  
40471 Luonnollisen kielen käsittelyn perusteet (CLT231) 3 op  Kieliteknologia  
401061 Morfologiset kielenkäsittelyohjelmat (CLT260) 3 op  Kieliteknologia  
404021 Muu kieliteknologinen tai kielitieteellinen osio (CLT290) 1-7 op  Kieliteknologia  
404462 Nykykielten laitoksen työelämäkurssi (NYK201T) 2-4 op   
401058 Ohjelmoinnin perusteet (CLT230) 3 op  Kieliteknologia  
401066 Proseminaari (CLT240) 4 op  Kieliteknologia  
404465 Tietokoneavusteinen kääntäminen (CKT273) 3-5 op  Käännöstiede  
401069 Työelämään orientoiva osio (CLT281T) 3 op  Kieliteknologia  
40473 XML (CLT236) 4 op  Kieliteknologia  
401063 Äärellistilaiset jäsennysmenetelmät (CLT270) 3 op  Kieliteknologia  
Avaa Syventävät opinnot
Avaa Yleisopinnot
Avaa Kieliopinnot