Oppaan Yhteiskuntaoppi opetettavana aineena, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tutkinnonsuoritusoikeuden Helsingin yliopistossa 1.8.2017 tai sen jälkeen saavat opiskelijat suorittavat yhteiskuntaopin opettavana aineena alla esitettyjen uusien koulutusohjelmien mukaisten vaatimusten mukaisesti.

Ennen 1.8.2017 tutkinnonsuoritusoikeutensa Helsingin yliopistossa saaneet voivat suorittaa yhteiskuntaopin opetettavana aineena joko alla esitettyjen uusien koulutusohjelmien mukaisten vaatimusten mukaisesti tai tiedekunnassa vuosina 2011-2017 voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti 31.7.2020 saakka (löytyvät alempana).

Yhteiskuntaoppi toisena opettavana aineena (2017-2020 vaatimukset)

Opetettavan aineen 60 op laajuiset opinnot:

Yhteiskuntaoppi ensimmäisenä opettavana aineena (2017-2020 vaatimukset)

Opetettavan aineen 120 op laajuiset opinnot:

Jos olet suorittanut/suoritat VTK-tutkinnon politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden tai taloustieteen kandiohjelmassa, korvaa sen perusopintokokonaisuus ohjelman vastuulla olevan opintokokonaisuuden. Lisäksi 120 op laajuisiin opetettavan aineen opintoihin yhteiskuntaopissa vaaditaan syventävät opinnot jossakin seuraavista:

Yhteiskuntaopin aineenhallintaan vaadittavat opinnot (2011-2017 vaatimukset)

Yhteiskuntaopin aineenhallinta toisena opetettavana aineena koostuu seuraavista opinnoista (60 op):

Yhteiskuntaopin aineenhallinta ensimmäisenä opetettavana aineena koostuu seuraavista opinnoista (120 op):

Perus-, aine- ja syventävät opinnot pro gradu -tutkielma mukaan lukien joko

sekä

Yhteiskuntaopin opettajankelpoisuuden tuottavat opinnot eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja.

Yhteiskuntaoppia ei rekisteröidä opintosuoritusotteelle kokonaisuutena eikä merkitä tutkintotodistukseen erillisenä aineena siten, että sen voisi käyttää tutkinnon sivuaineena. Opettajan pedagogiset opinnot sekä yhteiskuntaopin kokonaisuuteen kuuluvat opinnot suorittaneiden VTM-tutkintotodistukseen tulee aineenhallinnasta erillinen merkintä.

Yhteiskuntaoppia ei koosteta omaksi erilliseksi opintokokonaisuudeksi.

Huom! Sosiaalitieteiden opetus valinnaisia opintoja suorittaville (sis. yhteiskuntaopin opintoja suorittavat) järjestetään yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa. Linkki Avoimen yliopiston Sosiaalitieteet-sivulle https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/sosiaalitieteet. Opetus on maksutonta läsnä oleville muiden koulutusohjelmien kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille ja kiintiö on 60 paikkaa/opintojakso. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston ko. opinto-ohjelman kautta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Lisätietoa aineenopettajakoulutuksesta löydät opiskelijan ohjeissa

 

Studier på svenska

Det är möjligt att avlägga samhällslära som andra undervisningsämne (60 studiepoäng) vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Studiehelheten är avsedd för de studenter som inleder sina studier i samhällslära som andra undervisningsämne från och med 1.8.2019 och avlägger studierna helt enligt Soc&koms struktur. Studierna i ekonomiska vetenskaper avläggs vid statsvetenskapliga fakulteten. Studenter med tidigare studier och/eller motsvarigheter från andra universitet avlägger helheten i samhällslära som andra undervisningsämne enligt statsvetenskapliga fakultetens struktur.

Information om studiehelheten i Weboodi