Oppaan Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kriminologia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, kriminologian opintosuunta. 

 

Läsnäolovelvollisuus kursseilla

Opetukseen on osallistuttava yleensä vähintään 75 % kaikista kerroista.

 

Opintojen suunnittelun tueksi:

Kriminologian opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan

Jos sinulla on opintoja ennen vuotta 2017, tarkista opintojen vastaavuudet täältä:

Sosiaalitieteiden maisteriohjelman vastaavuustaulukot

 

Opintokokonaisuusmerkinnät

Kokonaisuusmerkintäpyynnöt seuraavista opintokokonaisuuksista on jätettävä heti kun ko. kokonaisuuteen kuuluvat jaksot näkyvät opintosuoritusrekisterissä.

SOSM-KL300 Syventävät opinnot, kriminologia

SOSM-400 Menetelmäopinnot

VALT-600M Työelämäopinnot

Pyyntö jätetään lomakkeella: Opintokokonaisuuden hyväksymislomake

 

Vapaavalintaiset opinnot

Voit sisällyttää tutkintoosi vapaasti valittavia opintoja, jotta tutkintosi minimilaajuus 120 op täyttyy. Nämä opinnot eivät sisälly pakollisiin opintokokonaisuuksiin ja ne voivat olla myös kanditason opintoja. Tutkintoon sisällytettävät vapaavalintaiset opinnot ilmoitetaan valmistumisvaiheessa tutkintotodistuspyyntölomakkeella.