Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
ATM320 Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa, 5 op 
Tunniste ATM320  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Massaspektrometria ilmakehätieteissä ja ympäristöanalytiikassa  Lyhenne Massaspektromet 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Ilmakehätieteiden maisteriohjelma 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Master’s Programme in Atmospheric Sciences is responsible for the course.

Module where the course belongs to:

  • ATM300 Advanced Studies in Atmospheric Sciences
    Optional for:
    1. Study Track in Aerosol Physics
    2. Study Track in Atmospheric Chemistry and Analysis

The course is available to students from other degree programmes.

 
Ajoitus 

Can be chosen whenever during Master's studies.

Lectures in period III (lecture part) Monday and Wednesday 8-10 and independent work (research plan/essay and presentation) part during period IV.

The course is offered every other year (odd years, next time spring 2021)

 
Osaamistavoitteet 

After the course a student:

  • Has knowledge about mass spectrometric methods used in atmospheric sciences and environmental analysis
  • Understands principles of different techniques presented, is able to compare different techniques and knows advantages and disadvantages of various techniques presented
  • Knows how to utilize mass spectrometry in research
 
Toteutus 

Lectures, a presentation (presence required) of a written research plan/essay and exam

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Mass spectrometry (KEM334) or corresponding knowledge

 
Sisältö 

The aim of the course is to teach principles of the latest mass spectrometric techniques, especially techniques that are used or developed for atmospheric sciences and environmental analysis. The emphasis is in atmospheric pressure ionisation techniques. Chemical ionization is an important topic. Different desorption/ionisation methods and miniaturisation of mass spectrometric methods are also included to the course topics. Liquid chromatography–mass spectrometry and its applications is also a topic. Development of mass spectrometric instrumentation for measurements needed in atmospheric sciences is presented including their recent application.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Material in Moodle and other possible material given during lectures.

 
Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät 

Lectures and exercise. Exercise (2 credits out of 5) include preparing a research plan/essay, how to use mass spectrometry in the study field of the student and an oral presentation of the research plan/essay. Students attending the course are evaluating each other’s presentations. Teachers act as journal editors and students as journal reviewers.

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

General scale 0-5. Accepted exam (50% of total points are required to pass) and accepted written research plan/essay including presentation. Grade is weighted (exam 3/5 and report+presentation 2/5) average of the grades of the two parts.

 
Avainsanat 

Suitable for exchange students

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: