Data on the course
Show instruction and examinations
A405655 Open uni: Archaeology Thematically (KAR213), 5 cr 
Code A405655  Validity 01.08.2012 -
Name Open uni: Archaeology Thematically (KAR213)  Abbreviation KAR213 
Scope5 cr   
TypeIntermediate studies
TypeCourse   
  GradingGeneral scale 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Open University 

Description
Target group 

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on?
Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen
avulla myös tätä hetkeä.

 
Learning outcomes 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

 

 
Prerequisites 

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

 
Contents 

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Jaksot voivat olla monitieteistiä tai usean oppiaineen sisältöjä yhdisteleviä siten että perusteemana taustalla on arkeologinen näkökulma.

 
Study materials and literature 

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä. Kirjallisuus on usein vaativaa aiheeseen/teemaan liittyvää englanninkielistä erikoiskirjallisuutta.

 

 
Assessment practices and criteria 

Yleensä arviointi: 5-hylätty (0)

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään kurssin hyväksyttyä suorittamista. Suoritustavat vaihtelevat kursseittain.

 
Completion 

Opintojakso suoritetaan osallistumalla arkeologian temaattisille erikoiskurssille. Suoritustapa vaihtelee ollen esim. essee, kirjallinen työ, oppimispäiväkirja. Suoritukseen voi liittyä opiskelijan pitämä esitys esim. ekskursiolla. Teemaan voi liittyä ekskursio.

 
Relations to other study units 

Opintojakso kuuluu Arkeologian aineopintohin.

 
Responsible person 

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

 


Current and future instruction
No instruction in WebOodi

Future examinations
No examinations in WebOodi
You may enter WebOodi: