Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
A405655 Öppna uni: Tematisk arkeologi (KAR213), 5 sp 
Kod A405655  Giltighet 01.08.2012 -
Namn Öppna uni: Tematisk arkeologi (KAR213)  Förkortning KAR213 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Öppna universitetet 

Beskrivning
Målgrupp 

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on?
Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen
avulla myös tätä hetkeä.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

 

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

 
Innehåll 

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Jaksot voivat olla monitieteistiä tai usean oppiaineen sisältöjä yhdisteleviä siten että perusteemana taustalla on arkeologinen näkökulma.

 
Studiematerial och litteratur 

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä. Kirjallisuus on usein vaativaa aiheeseen/teemaan liittyvää englanninkielistä erikoiskirjallisuutta.

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Yleensä arviointi: 5-hylätty (0)

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään kurssin hyväksyttyä suorittamista. Suoritustavat vaihtelevat kursseittain.

 
Prestationssätt 

Opintojakso suoritetaan osallistumalla arkeologian temaattisille erikoiskurssille. Suoritustapa vaihtelee ollen esim. essee, kirjallinen työ, oppimispäiväkirja. Suoritukseen voi liittyä opiskelijan pitämä esitys esim. ekskursiolla. Teemaan voi liittyä ekskursio.

 
Förbindelser med andra studieperioder 

Opintojakso kuuluu Arkeologian aineopintohin.

 
Ansvarig person 

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: