Data on the course
Show instruction and examinations
99187 Writing your doctoral dissertation (Finnish), 2 cr 
Code 99187  Validity 01.08.2011 -
Name Writing your doctoral dissertation (Finnish)  Abbreviation Writing your do 
Scope2 cr   
TypeLanguage studies
TypeCourse   
  GradingPass-Fail 
  no
    Can be taken more than onceno
Unit Language Centre 

Description
Target group 

Kaikkien tiedekuntien väitöskirjaansa kirjoittavat jatko-opiskelijat. Soveltuu sekä monografiaa että artikkeliväitöskirjaa kirjoittaville jatko-opiskelijoille. Kurssin työkieli on suomi.

 
Timing 

Väitöskirjan kirjoittamisen ollessa jo meneillään.

 
Learning outcomes 

Kurssin tavoitteena on antaa tukea väitöskirjaprosessissa ja edistää konkreettisesti väitöskirjojen valmistumista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee erilaisia väitöskirjatyöskentelyä tukevia työtapoja ja on löytänyt itselleen sopivan tavan tehdä väitöskirjaa. Opiskelija osaa määritellä mielekkäitä tavoitteita ja ymmärtää, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

 
Contents 

Tapaamisissa keskitytään väitöskirjaprosessin tukemiseen, tehokkaiden työskentelytapojen opetteluun, vertaistukeen sekä tekstin tuottamiseen ja parantamiseen. Sisältö räätälöidään osallistujien tarpeisiin.

 
Study materials and literature 

Kurssilla jaettava ja verkossa oleva materiaali.

Kielijelppi

Gradutakuu

Tohtoritakuu

 
Assessment practices and criteria 

Edellytetään aktiivista kurssityöskentelyä sekä väitöskirjan kirjoittamista. Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin. Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 
Completion 

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 30 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

 


Current and future instruction
Functions Name Type cr Teacher Schedule
registration period has ended Kirjoittamisen kurssi väitöskirjantekijöille (suomi), periodi III-IV  Course    14.01.19 -01.04.19

Future examinations
No examinations in WebOodi
You may enter WebOodi: