Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
375707 Munhälsa som en del av den allmänna hälsan, 2.5 sp 
Kod 375707  Giltighet 12.05.2015 -
Namn Munhälsa som en del av den allmänna hälsan  Förkortning Munhälsa som en 
Omfattning2.5 sp   
UndervisningsformValfria studier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Utbildningsprogrammet i medicin 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: