Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-REKO1SP Retorik och kommunikation (svenska), 1 sp 
Kod KK-REKO1SP  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Retorik och kommunikation (svenska)  Förkortning Retorik och kom 
Omfattning1 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Alla kandidatprogram, studenter som har svenska som skolspråk.

 
Timing 

Studieavsnittet ska avläggas i den period då det bäst stöder utvecklingen av de kommunikationsfärdigheter som behövs i huvudämnesstudierna eller yrkeslivet.

 
Kunskapsmål 

Målet med studieavsnittet är att utveckla studenternas muntliga förmåga på sitt modersmål, både inom studierna och för arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

  • känna till och kunna tillämpa grunderna i den klassiska retoriken
  • kunna tillämpa argumentationsteknik
  • behärska och förstå betydelsen av olika typer av kommunikationstillfällen i arbetslivet
  • kunna stöda de andra studenterna genom konstruktiv respons samt kunna utnyttja den respons som ges av läraren och de andra studenterna under kursen.

 

 
Studieavsnittets form 

Studieavsnittet består av 27 timmar arbete. Andelen kontaktundervisning och eget arbete varierar beroende på hur studieavsnittet genomförs. Studieavsnittet förutsätter 80 % närvaro, eller motsvarande, beroende på hur studieavsnittet genomförs. Det är möjligt att ansöka om att studieavsnittet kompenseras med tidigare motsvarande studier (portfolio och arbetsprov).

 
Innehåll 

Studenterna ska utveckla sina kommunikativa färdigheter. Centralt innehåll:

  • tal- och presentationsteknik
  • att ge och ta emot respons
  • reflekterande utvärdering av den egna muntliga kommunikationen.

 

 
Studiematerial och litteratur 

Eriksson, Camilla. 2011. Retorikiska: om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet. Liber.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Studenterna deltar aktivt i den gemensamma lärprocessen med de andra studenterna och kan där dra nytta av den egna expertisen inom sin disciplin. I undervisningen används mångsidiga pedagogiska undervisningsformer och avsnittet stöder olika inlärningsformer.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studieavsnittet bedöms enligt skalan godkänd eller underkänd. En godkänd prestation förutsätter att studenten gjort kursuppgifterna inom utsatt tid och aktivt deltagit i undervisningen.

 
Förbindelser med andra studieperioder 

 

 

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Retorik och kommunikation (svenska), period II  Kurs  Jenny Sylvin  26.10.20 -09.12.20
anmälningstiden har inte börjat Retorik och kommunikation (svenska), period III  Kurs  Åsa Mickwitz  18.01.21 -02.03.21
anmälningstiden har inte börjat Retorik och kommunikation (svenska), period IV  Kurs  Åsa Mickwitz  15.03.21 -04.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: