Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KK-AKSK2SP Akademiskt skrivande (svenska), 2 sp 
Kod KK-AKSK2SP  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Akademiskt skrivande (svenska)  Förkortning Akademiskt skri 
Omfattning2 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 

Beskrivning
Målgrupp 

Alla kandidatprogram, studenter som har svenska som skolspråk

 
Timing 

Studieavsnittet ska avläggas innan studenten påbörjar arbetet med kandidatuppsatsen eller senast i samband med kandidatseminariet, tidigast under första studieårets vårtermin. Studentens eget utbildningsprogram kan ge en noggrannare tidpunkt i sambarbete med Språkcentrum.

 
Kunskapsmål 

Målet med studieperioden är att utveckla sådana skrivfärdigheter på modersmålet (svenska) som behövs i studierna och i arbetslivet. Målet är att studenterna, efter avslutat studieavsnitt, ska

 • känna till vad som kännetecknar vetenskaplig text
 • kunna argumentera, referera och kommentera
 • kunna använda källor och hänvisa till dem enligt de regler som gäller inom det egna vetenskapsområdet
 • kunna bearbeta sina egna texter i skrivprocessens olika skeden
 • kunna beakta läsaren och skriva begripligt
 • kunna använda dessa kunskaper i sitt akademiska skrivande och i arbetslivet.
 
Studieavsnittets form 

Studieavsnittet kan avläggas som undervisningskurs eller som självständig kurs (SKIS-kurs). Oavsett form är den totala arbetsmängden 54 timmar. Undervisningskursen har 20 timmar och SKIS-kursen har 6 timmar kontaktundervisning. Kursen förutsätter minst 75 % närvaro på undervisningskursen och 100 % på SKIS-kursen.

 
Innehåll 

Centralt innehåll:

 • den akademiska textens särdrag
 • hur man refererar, kommenterar och argumenterar
 • källhantering
 • skrivprocessen, arbetsmetoder, respons
 • klarspråk
 • språkvård och språkliga hjälpmedel

 

 
Studiematerial och litteratur 

Språkhjälpen

Strömquist, Siv. Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser, 2010 (eller tidigare upplaga). ISBN 978-91-7382-852-9

Svenska skrivregler, Språkrådet, 2017. ISBN 978-91-47-90387-0

 

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studieavsnittet bedöms med betygen godkänd eller underkänd i enlighet med studieperiodens kunskapsmål. En godkänd prestation förutsätter att studenten gjort kursuppgifterna inom utsatt tid och aktivt deltagit i undervisningen.

 
Övrig information 

Studieavsnittet är en del av de modersmålsstudier som ingår i kandidatexamen. Skolutbildningsspråket styr vilket språk studenten ska läsa som modersmål och vilket språk som läses som andra inhemska språket. Om du är osäker på vilket som är ditt skolutbildningsspråk kan du ta reda på det i Instruktioner för studerande.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Akademiskt skrivande (svenska), period II  Kurs  Jenny Sylvin  30.10.20 -11.12.20
anmälningstiden har inte börjat Akademiskt skrivande (svenska), period III  Kurs  Jenny Sylvin  18.01.21 -01.03.21
anmälningstiden har inte börjat Akademiskt skrivande (svenska), period IV  Kurs  Jenny Sylvin  19.03.21 -07.05.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: