Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK284 Organisk kemi 2, 5 sp 
Kod KEK284  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Organisk kemi 2  Förkortning Organisk kemi 2 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Filip Ekholm 

Beskrivning
Målgrupp 

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande.

 
Timing 

Under andra studieåret.

Kursen arrangeras årligen i period II.

 
Kunskapsmål 

En godkänd studerande:

  • behärskar organiska kemins grunder
  • kan använda strukturell information som en utgångspunkt vid klassificering av organiska föreningars egenskaper och reaktivitet
  • kan tillämpa insikter i funktionella gruppers reaktivitet vid planering av flerstegs syntesvägar
  • kan tillämpa reaktionsmekanismer vid undersökning av reaktionsförlopp
  • är medveten om reaktionsförhållandenas inverkan på reaktionsförloppet
  • har insikter i flera av den organiska kemins praktiska tillämpningsområden
 
Studieavsnittets form 

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen. Ingen närvaroskyldighet.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Organisk kemi 1 (KEK182) eller motsvarande.

 
Rekommenderade valfria studier 

Kursen är nära associerad med kursen "Yhdisteiden rakenenteiden selvittäminen" (KEK202) och laboratoriekurserna "Orgaanisen kemian työt 1" (KEK209) och "Orgaanisen kemian työt 2" (KEK210). Även kursen "Molekyylien rakenne ja spektroskopia" (KEK201) erbjuder ett användbart stöd.

 
Innehåll 

Kursen utvecklar och fördjupar koncepten som tas upp i kursen organisk kemi I beträffande organiska föreningars egenskaper, struktur och reaktivitet. Målet är att skapa en länk mellan molekylers struktur och reaktivitet. Reaktiviteterna undersöks systematiskt med hjälp av reaktionsmekanismer och kunskaperna förstärks genom utförande av diverse uppgifter.

Särskild vikt läggs på behandlingen av strukturella elementens inverkan på föreningars kemiska egenskaper, reaktionsintermediärernas inverkan på reaktionsförloppet, systematisk användning av reaktionsmekanismer vid undersökning av reaktioner, stereokemiska aspekter som inverkar på produktdistributionen och planering av flerstegs synteser.

 
Studiematerial och litteratur 

Föreläsningsanteckningar och boken: Organic chemistry, 2nd edition, Oxford University Press, 2012, skriven av J. Clayden, N. Greeves, S. Warren (eller motsvarande kursbok).

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Föreläsningar, grupparbeten, uppgifter och workshopverksamhet

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Skriftlig sluttentamen där studenternas färdigheter i respekt till kursens lärandemål evalueras. Bedömningen är baserad på den allmänna skalan 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig Organisk kemi 2  Föreläsningskurs  Filip Ekholm  26.10.20 -10.12.20

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Organisk kemi 2  Tentamen  Filip Ekholm 
09.04.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: