Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK283 Termodynamik och dynamik, 5 sp 
Kod KEK283  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Termodynamik och dynamik  Förkortning Termodynamik oc 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Beskrivning
Målgrupp 

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande.

 
Timing 

Under första studieåret.

Kursen arrangeras årligen i period III.

 
Kunskapsmål 

Kursens centrala syfte är att lära sig de termodynamiska grundbegreppen och att inse hur de styr de kemiska processerna.

 
Studieavsnittets form 

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen.

 
Tidigare studier eller kunskaper 
KEK106 Matematiikkaa kemisteille (5 sp) rekommenderas före kursen,
liksom kursen KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar (5 sp)
 
Rekommenderade valfria studier 

KEK281 Molekylers struktur och spektroskopi (5 sp) är fortsättningen på denn kurs.

 
Innehåll 
 • Gaslagarna.
 • Första huvudsatsen: Inre energin och entalpin.
 • Exakta differentialer.
 • Andra och tredje huvudsatsen: Entropin och de fria energierna. Verkningsgraden för termiska maskiner.
 • Fasomvandlingar och enkomponentfasdiagram. Clausius' och Clapeyrons ekvation.
 • Blandningar: Partiella molära storheter, kolligativa egenskaper, aktiviteter.
 • Fasdiagram, inklusive trekomponentfasdiagram.
 • Kemiska jämvikter som minima av Gibbs' fria energi. Reduktion av metalloxider.
 • Elektrokemins grunder
 • Grunder i reaktionskinetik
 • Reaktionsmekanismer
 • Adsorptionsprocesser och katalys
 • Fotokemiska processer
 • Elektronöverföring
 
Studiematerial och litteratur 

Kursen baserar sig på Atkins' Physical Chemistry, den aktuella versionen är nummer 10

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Föreläsningar och uppgifter

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Studenternas behärskning av kursmaterialet evalueras ständigt under kursens gång vid räkneövningarna. Förhöret betonar förmågan att förstå teorin och att aktivt kunna lösa problem. Bedömningen är baserad på tentamen, räkneövningar, aktivitet i workshopövningar samt hemupplaga av tentamen. Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Termodynamik och dynamik  Föreläsningskurs  Dage Sundholm  18.01.21 -04.03.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: