Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK281 Molekylers struktur och spektroskopi, 5 sp 
Kod KEK281  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Molekylers struktur och spektroskopi  Förkortning Molekylers stru 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Beskrivning
Målgrupp 

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande.

 
Timing 

Under andra studieåret.

Kursen arrangeras årligen i period I period I.

 

 
Kunskapsmål 

Kursens centrala syfte är att lära sig grundbegreppen i kvantmekanik samt hur dessa kan användas inom kemisk bindningslära och spektroskopi.

 
Studieavsnittets form 

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Kursen är på kandidatnivå, kursen KEK181 Atomer, molekyler och växelverkningar (5 sp) är en bra utgångspunkt

 
Rekommenderade valfria studier 

Det är bra att ha avlagt kursen matematik för kemister eller motsvarande kurs. KEK106 Matematiikkaa kemisteille (5 sp)

 
Innehåll 
  • Varför behövs kvantmekaniken?
  • Tolkningen av vågfunktionen.
  • De enklaste modellproblemen (partikel i låda, vibrationer, rotationer). Spin.
  • Väteatomen. Flerelektronatomer.
  • Molekylorbitaler och molekylernas elektronstruktur.
  • Symmetri och gruppteori.
  • Rotations- och vibrationsspektra.
  • Elektroniska övergångar.
  • Magnetisk resonansspektroskopi
 
Studiematerial och litteratur 

Kursen baseras på valda delar av boken Physical Chemistry av Atkins, den aktuella upplaga är nummer 10.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Föreläsningar och uppgifter

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Bedömningen baserar sig på tentamen, hemuppgifter, workshopaktivitet och hemupplaga av tentamen.

Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Molekylers struktur och spektroskopi  Föreläsningskurs  Dage Sundholm  31.08.20 -22.10.20

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: