Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK211 Forskningspraktik, 9 sp 
Kod KEK211  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Forskningspraktik  Förkortning Forskningsprakt 
Omfattning9 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille.

 

 
Timing 

Tutkimusharjoittelu suositellaan tehtäväksi, kun suurin osa aineopinnoista on suoritettu; yleensä kolmantena opiskeluvuotena.

Tutkimusharjoittelu voidaan aloittaa sopimuksen mukaan.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tieteellisen ajattelun perusteita, osaa dokumentoida tekemänsä tutkimuksen ja pitää laboratoriopäiväkirjaa ja osaa sen pohjalta kirjoittaa raportin tutkimuksestaan.

 
Studieavsnittets form 

Opintojakso toteutetaan noin kuuden viikon jaksona, jonka päätteeksi kirjoitetaan työselostus tehdystä työstä.

Tutkimusharjoittelu vaatii kokopäiväista työskentelyä, mutta sen aikana on mahdollista suorittaa jonkin verran muita opintojaksoja.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Suurin osa aineopinnoista pitäisi olla suoritettuna ennen tutkimusharjoittelun alkamista.

 
Rekommenderade valfria studier 

On suositeltavaa tehdä LuK-tutkielma melko pian tutkimusharjoittelun jälkeen.

 
Innehåll 

Tutkimusharjoittelu on noin kuuden viikon mittainen jakso yleensä kokopäiväistä työskentelyä.

Harjoittelu tehdään yleensä kemian tutkimusohjelmissa, mutta se voidaan sopimuksen mukaan tehdä myös kemian osaston ulkopuolella.

Mikäli harjoittelu tehdään tutkimusohjelmien ulkopuolella, on ohjaavan professorin kanssa laadittava kirjallinen työsuunnitelma ennen tutkimusharjoittelun aloittamista.

Tutkimusharjoittelun lopuksi laaditaan työselostus tutkielmaoppaan ohjeiden mukaan pohjautuen harjoittelun aikana pidettyyn laboratoriotyöpäiväkirjaan.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Opiskelija pitää tekemästään tutkimuksesta laboratoriopäiväkirjaa.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: