Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK210 Ämnesstudiearbeten i organisk kemi 2, 5 sp 
Kod KEK210  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ämnesstudiearbeten i organisk kemi 2  Förkortning Ämnesstudiearbe 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Föregående studier
någon av dessa studieperioder
    55066 Organiska kemiarbeten I
    KEK209 Ämnesstudiearbeten i organisk kemi 1
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Leena Kaisalo 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille.

Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisena opintojaksona.

 
Timing 

Kandiohjelman toinen lukuvuosi.

Kurssi järjestetään vuosittain IV periodissa ja rästitöitä voi tehdä kesäkurssilla.

 
Kunskapsmål 

Opiskelija

  • osaa suunnitella oman työaikataulun ja käyttää laboratorioajan tehokkaasti hyödykseen
  • osaa kirjoittaa mekanismin reaktiolle ja tarvittaessa etsiä mekanismin lähdekirjallisuudesta
  • osaa tehdä synteesejä, jotka edellyttävät erikoismenetelmiä tai -olosuhteita (kuivat olosuhteet, faasinsiirtokatalyysi, kiinteän aineen tislaus, hankala kiteytys)
  • osaa käsitellä natriumia ja käyttää sitä liuottimen kuivaukseen
  • osaa pitää laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoittaa sen pohjalta jäsennellyn työselostuksen
  • osaa käyttää ohutkerroskromatografiaa reaktion seuraamisessa
  • Osaa soveltaa kaasukromatografiaa tuotteen puhtauden määrittämisessä
  • osaa käyttää IR- ja NMR-spektroskopiaa tuotteen rakenteen tarkistamiseen
 
Studieavsnittets form 

Kurssi on laboratoriotyökurssi.

Laboratoriossa työskennellään oman aikataulun mukaan. Laboratorio on auki päivittäin klo 8:30-16:45.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Laboratoriotyökurssi Orgaanisen kemian työt 1 (KEK209) sekä luentokurssit Orgaaninen kemia II (KEK204), Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (KEK202).

 
Rekommenderade valfria studier 

Kurssiin liittyy läheisesti Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (KEK202) sekä luentokurssit Orgaanisen kemia 1 (KEK102) ja 2 (KEK204).

 
Innehåll 

Opinjakso sisältää viisi synteesiä, joista kaksi on kahden synteesin sarjoja.

Yhdessä työssä tehdään kiinteän aineen tislaus ja yksi synteesi vaatii kuivat olosuhteet.

Yhdessä synteesissä käytetään faasinsiirtoreagenssia. 

Työ tentitään assistentille ennen aloittamista (reaktiomekanismi, työn suoritus ja työturvallisuusasiat). Töiden aikana pidetään laboratoriopäiväkirjaa, jonka pohjalta kirjoitetaan jokaisesta työstä raportti.

 
Studiematerial och litteratur 

Kurssin materiaalin saa Orgaanisen kemian Nettilabrasta: http://reagenssi.kemia.helsinki.fi/nettilabra/

T. Hase, Tables for Organic Spectrometry, Gaudeamus Oy

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Työt tentitään opettajalle ennen työn aloitusta (mekanismi, työturvallisuus ja työn suoritus).

Uudet työmenetelmät käydään läpi yhdessä opettajan kanssa.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Yksittäiset laboratoriotyöt arvioidaan asteikolla 1-5. Yksittäisten laboratoriotöiden arvosanaan vaikuttaa sekä saanto että tuotteen puhtaus. Kurssin kokonaisarvosana määräytyy laboratoriotöiden keskiarvona.

Yleinen asteikko 0-5

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Orgaanisen kemian aineopintojen työt 2  Laboratorium arbete  Leena Kaisalo  22.04.21 -21.05.21
anmälningstiden har inte börjat Orgaanisen kemian aineopintojen työt 2  Laboratorium arbete  Leena Kaisalo  24.05.21 -18.06.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: