Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK209 Ämnesstudiearbeten i organisk kemi 1, 5 sp 
Kod KEK209  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ämnesstudiearbeten i organisk kemi 1  Förkortning Ämnesstudiearbe 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Föregående studier
någon av dessa studieperioder
    KEK105 Grundarbeten i kemi
    KEK185 Grundarbeten i kemi
    AYKEK105 Öppna uni: Grundarbeten i kemi
eller alternativt alla dessa studieperioder
    55057 Grundarbeten i kemi I
    55058 Grundarbeten i kemi II
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Leena Kaisalo 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille sekä MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisena opintojaksona.

 
Timing 

Kandiohjelman toinen lukuvuosi.

Kurssi järjestetään vuosittain I periodissa ja periodin IV jälkeen.

 
Kunskapsmål 

Opiskelija

 • osaa eristää luonnonaineen vesihöyrytislaamalla ja ymmärtää vesihöyrytilauksen periaatteen.
 • osaa tehdä synteesin annetun ohjeen perusteella itsenäisesti
 • osaa kirjoittaa mekanismin reaktiolle ja tarvittaessa etsiä mekanismin lähdekirjallisuudesta
 • osaa pitää laboratoriopäiväkirjaa
 • osaa kirjoittaa selkeän ja jäsennellyn työselostuksen ja osaa piirtää reaktioyhtälön sekä reaktiomekanismin kemian piirrosohjelmalla

Analyyttisistä menetelmistä:

 • tunnistaa tärkeimmät yhdisteryhmät ja osaa tehdä tärkeimpien funktionaaliryhmien osoitusreaktiot sekä kirjoittaa vastaavat reaktioyhtälöt
 • osaa erottaa yhdisteseoksia happamuuden perusteella (aktiivinen uutto)
 • osaa tunnistaa tuntemattoman yhdisteen fysikaalisten vakioiden, IR-spektrin ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella
 • osaa käyttää IR-spektroskopiaan ja 1H NMR-spektroskopiaa aineiden tunnistamisessa ja puhtauden arvioinnissa
 • osaa käyttää kaasukromatografiaan tuotteen puhtauden määrittämiseen
 • osaa soveltaa kaasukromatografiaa tuoteseurantaan
 • osaa valmistaa NMR-näytteen ja ajaa sekä tulkita tuotteiden 1H NMR spektrejä
 
Studieavsnittets form 

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.

Laboratoriossa työskennellään oman aikataulun mukaan.

Laboratorio on auki päivittäin klo 8:30-16:45.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Kemian perustyöt (KEK105 tai KEK185).

 
Rekommenderade valfria studier 

Suositellaan suoritettavaksi opintojakson Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (KEK202).

Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi liittyy läheisesti laboratoriokurssiin Orgaanisen kemian työt 2 (KEK210) sekä luentokursseihin Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen (KEK202), Orgaaninen kemia 1 (KEK102) ja 2 (KEK204).

 
Innehåll 

Opinjakso sisältää kaksi synteesiä, joiden tuotteet analysoidaan  IR-spektroskopialla ja 1H NMR-spektroskopialla.  Kolmas synteesi tehdään mikroskaalassa ja työssä stereoisomeerien suhteet selvitetään kaasukromatografialla.
Lisäksi tehdään luonnonaineen eristys vesihöyrytislauksella. Eristetty tuote puhdistetaan aktiivisellauutolla ja tuotteen puhtaus määritetään GC:llä. 

Opinjaksoon kuuluu myös analyyttisiä osoitusreaktioista ja kolmen tuntemattoman yhdisteen kvalitatiivisen analyysin. 

Ennen aloittamista, työ tentitään assistentille (reaktiomekanismi ja työn suoritus). Kaikista töistä pidetään laboratoriopäiväkirjaa ja kirjoitetaan raportti.

 
Studiematerial och litteratur 

Kurssin materiaalin saa Orgaanisen kemian Nettilabrasta: http://reagenssi.kemia.helsinki.fi/nettilabra/

T. Hase, Tables for Organic Spectrometry, Gaudeamus Oy

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Työt tentitään opettajalle ennen työn aloitusta (mekanismi, työturvallisuus ja työn suoritus).

Uudet työmenetelmät käydään läpi yhdessä opettajan kanssa.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Yksittäiset laboratoriotyöt ja niiden kirjalliset raportit tulee suorittaa hyväksytysti.

Asteikko hyväksytty/hylätty

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1  Laboratorium arbete  Leena Kaisalo  24.08.20 -23.10.20
anmälningstiden har inte börjat Orgaanisen kemian aineopintojen työt 1  Laboratorium arbete  Leena Kaisalo  24.05.21 -18.06.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: