Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK208 Ämnesstudiearbeten i oorganisk kemi 2, 5 sp 
Kod KEK208  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Ämnesstudiearbeten i oorganisk kemi 2  Förkortning Ämnesstudiearbe 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Kjell Knapas 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on kemian kandiohjelman vastuulla ja kuuluu kemian aineopintoihin. Opintojakso on pakollinen kaikille kemian kandiohjelman opiskelijoille ja erittäin suositeltava MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille varsinkin jos ajattelee tulevalla työurallaan itse suunnittelevansa kokeellisia töitä. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena.

 
Timing 

Opintojakso on tarkoitus suorittaa heti opintojakson 'Epäorgaanisen kemian työt I' perään.

Opintojakso järjestetään lähtökohtaisesti aina heti opintojakson 'Epäorgaanisen kemian työt I' perään.

 
Kunskapsmål 

Kurssilla 'Epäorgaanisen kemian työt I' opitun syventymisen lisäksi

  • osaa ratkaista analyyttisiä ongelmia klassisilla analyysimenetelmillä
  • tuntee atomiemissiospektroskopian ja jauheröntgendiffraktion analyysimenetelminä
 
Studieavsnittets form 

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Opintojakso 'Epäorgaanisen kemian työt I' pitää olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.

 
Rekommenderade valfria studier 

On äärimmäisen suositeltavaa suorittaa myös opintojakso 'Liuoskemia' ennen tätä opintojaksoa.

 
Innehåll 

Kurssilla analysoidaan teknillinen suola, josta suurin osa on yhtä ioniyhdistettä, ns. pääsuolaa. Pääsuolan ionien lisäksi teknillinen suola sisältää pieniä määriä muita ioneja. Suola analysoidaan ensin kvalitatiivisesti. Tämän jälkeen suolaseoksesta määritetään neljä ionia kvantitatiivisesti (yleensä ei pääsuolan ioneja) edellisellä kurssilla omaksuttuja valmiuksia ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen itse suunnitellulla tavalla. Lisäksi yksi ioni määritetään atomiemissiospektrometrisesti. Teknillisestä suolasta ajetaan myös jauheröntgendiffraktio. Suolatyöstä laaditaan täydellinen työselostus.

 
Studiematerial och litteratur 

Kurssin 'Epäorgaanisen kemian työt I' työmoniste.

Kvalitatiivisen analyysin ohjemoniste.

Laboratoriossa oleva kirjallisuus.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Laboratoriotyöskentely ja kirjallinen esitys. Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisenä laboratorio-opetuksena koostuen yhdestä laajasta ongelmanratkaisutehtävästä raportointeineen.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Yleinen arvosteluasteikko 1-5. Kurssin 'Epäorgaanisen kemian työt I' oppimistavoitteiden 1 ja 2 syventymistä painotetaan yhtä suurina. Arvosanaan vaikuttavat eniten kvantitatiivisten tulosten tarkkuus (oppimistavoite 2) sekä työselostus (oppimistavoite 1).

 
Nyckelord 

Suitable for exchange students

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 2  Laboratorium arbete  Kjell Knapas  08.02.21 -05.03.21
anmälningstiden har inte börjat Epäorgaanisen kemian aineopintojen työt 2  Föreläsningskurs  Kjell Knapas  17.05.21 -04.06.21

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: