Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK206 Fysikaliska kemiarbeten, 5 sp 
Kod KEK206  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Fysikaliska kemiarbeten  Förkortning Fysikaliska kem 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudiehelhet   
  BedömningAllmän skala 
 
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Markus Metsälä 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille (KEK200). Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson valinnaisena.

 
Timing 

Kemian opintojen ensimmäinen ja toinen vuosi.

Opetusta järjestetään vuosittain II periodissa ja IV periodissa. II periodissa suoritetaan luentokurssinKEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopia sisältöön liittyvät laboratoriotyöt ja IV periodissa luentokurssin KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka sisältöön liittyvät työt.

 
Kunskapsmål 

Opiskelija oppii

  • soveltamaan kursseilla KEK201 (Molekyylien rakenne ja spektroskopia) ja KEK203 (Termodynamiikka ja dynamiikka) opittuja asioita kokeelliseen laboratoriotyöskentelyyn
  • suorittamaan työohjeiden perusteella yksinkertaisia fysikaalis-kemiallisia kokeita käyttäen erilaisia mittausmenetelmiä
  • laskemaan mittaustulosten pohjalta erilaisia fysikaalis-kemiallisia suureita
  • prosessoimaan ja analysoimaan mittaustuloksia tietokoneavusteisesti (esim. Origin-ohjelma)
  • analysoimaan mittausten virhelähteitä ja arvioimaan tulosten luotettavuutta
  • kirjoittamaan rakenteeltaan standardisoidun työselostuksen tekemänsä työn pohjalta
 
Studieavsnittets form 

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina. Osa töistä suoritetaan laboratorion sijaan tietokoneluokassa (laskennallinen työ). Jokaisen työn suorituksen jälkeen työstä kirjoitetaan selostus.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Ennen opintojaksoa on oltava suoritettuna kemian laboratoriotöistä vähintään KEK105 (Kemian perustyöt). Ennen II periodissa suoritettavia töitä vaaditaan suoritetuksi KEK201 (Molekyylien rakenne ja spektroskopia). Ennen IV periodissa suoritettavia töitä vaaditaan suoritetuksi KEK203 (Termodynamiikka ja dynamiikka).

 
Innehåll 

KEK206A Fysikaalisen kemian työt (osa 1)

KEK201 Molekyylien rakenne ja spektroskopiakurssiin liittyvät 4 työtä: atomin spektri, molekyylin elektroninen värähdysspektri, molekyylin infrapunaspektri (pyöriminen ja värähtely), laskennallinen ab-initio -työ.

KEK206B Fysikaalisen kemian työt (osa 2)

KEK203 Termodynamiikka ja dynamiikka-kurssiin liittyvät 4 työtä: pommikalorimetria, liuoskalorimetria, kaasureaktion kinetiikka ja kiniinin fluoresenssi (valokemia).

 
Studiematerial och litteratur 

Kurssin työohjeet ja Atkins ja de Paula, Atkins' Physical Chemistry 10th edition (Oxford University Press, 2014).

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Laboratorioharjoitukset.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Laboratoriotöiden (2 x 4 kpl) pohjalta kirjoitetut selostukset ja kaksi lopputenttiä (KEK206A ja KEK206B). Selostusten ja lopputenttien painotus arvostelussa on yhtä suuri (4 x 1/5, 1 x 1/5 kumpaakin osiota kohti). Jokaisesta selostuksesta ja lopputentistä täytyy saada hyväksytty suoritus opintojakson läpäisemiseksi. Yleinen asteikko 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: