Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK205 Biologisk kemi, 5 sp 
Kod KEK205  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Biologisk kemi  Förkortning Biologisk kemi 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Petri Heinonen 

Beskrivning
Målgrupp 

Vastaava koulutusohjelma: Kemian kandiohjelma

Opintokokonaisuus: Kemian aineopinnot (KEK200)

Tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille: Kyllä

 
Timing 

1. opiskeluvuoden keväällä.

Opintojakson järjestämisa jankohta: periodi IV

 
Kunskapsmål 

Biomolekyylit 

  • tietää alkuaineiden esiintyvyydestä biologisissa systeemeissä ja ymmärtää biologisesti keskeisimpien alkuaineiden roolista biologisissa prosesseissa
  • tunnistaa keskeisimmät biomakromolekyylit ja niiden rakenneyksiköt
  • osaa nimetä biomolekyylejä ottaen huomioon niiden stereokemian ja osaa soveltaa sekä R/S- että D/L- nimeämistä biomolekyyleihin
  • tietää biomolekyylien kolmiuletteisen rakenteen perusperiaatteet
  • ymmärtää molekyylien välisten vuorovaikutusten merkityksen biologisten rakenteiden muodostumisessa

Biokemialliset prosessit

  •  tietää kemialliset perusteet entsyymikatalyysistä, kuljetuksesta membraanien ylitse ja reseptorien toiminnasta viestien välityksessä
  • osaa soveltaa edellämainittuja käsitteitä ja orgaanisen kemian perusreaktio-oppia biokemiallisten prosessien, kuten metabolian käsittelyyn

Biokemiallinen ympäristö

  •  osaa soveltaa liuos- ja vesikemiaa biologisiin systeemeihin
  • tietää biologisen systeemin asettamista rajoituksista kemiallisiin reaktioihin
 
Studieavsnittets form 

Luennot ja luentojen yhteydessä tehtävät harjoitukset

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Orgaaninen kemia 1 KEK102

 
Innehåll 

Biologinen kemia –kurssi elää kemian ja biokemian rajapinnalla painottaen biologisten systeemien toiminnan ymmärtämistä kemian termein. Kurssilla käsitellään keskeisiä biomolekyylejä, kuten sokereita, aminohappoja ja nukleiinihappoja, ja näistä muodostuvia biomakromolekyylejä, molekyylien välisiä vuorovaikutuksia biologisten rakenteiden muodostumisessa sekä alkuaineiden esiintyvyyttä ja merkitystä biologisissa systeemeissä. Biokemiallisista prosesseista käsitellään entsyymikatalyysin keskeiset perusteet ja tutustutaan viestintään ja kuljetukseen solukalvojen lävitse. Kurssin tarkoituksena on antaa kemisteille ja kemian opettajille soveltuva esitys biomolekyyleistä ja biokemiallisista ilmiöistä sekä toisaalta tarjota mahdollisuus enemmän biologisesti asiota tarkasteleville nähdä biologisten systeemien toiminnan kemiallinen luonne.

 
Studiematerial och litteratur 

John McMurry, Organic Chemistry 9. p. luvut 25-29, (Thomson Learning Inc.), täydennettynä luentomateriaalilla.

Käytännössä aiemmat painokset 6-8 ovat sisällöltään vastaavia.

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Luentojen yhteydessä tehtävät harjoitukset

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Kirjallinen kuulustelu, normaali arvosteluasteikko 0-5

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Biologinen kemia  Föreläsningskurs  Petri Heinonen  16.03.21 -06.05.21

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig Biologisk kemi  Examinarium (tentakvarium)  Petri Heinonen  01.08.20 -14.03.21
Om du vill kan du logga in på WebOodi: