Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK202 Bestämning av föreningars struktur, 5 sp 
Kod KEK202  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Bestämning av föreningars struktur  Förkortning Bestämning av f 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Ilkka Kilpeläinen 

Beskrivning
Målgrupp 

-mikä koulutusohjelma vastaa opintojaksosta Kemian kandiohjelma
-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu Kemian aineopinnot
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille Opintojakso on tarjolla kemian aineopinnoissa muille koulutusohjelmille

 
Timing 

Suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuonna ennen Orgaanisen kemian työt I ja II -kursseja (KEK209 ja KEK210).

Opintojakso järjestetään joka vuosi I periodissa.

 
Kunskapsmål 

Opintojakson päätyttyä opiskelija osaa

  • ratkaista orgaanisten molekyylien rakenteita spektritietojen perusteella.
  • eri spektroskopialajien (MS, IR, NMR) periaatteet
  • luonnostella yhdisteiden tuottamat spektrit rakenteen perusteella.
 
Tidigare studier eller kunskaper 

Orgaanisen kemian perusteet.

 
Innehåll 
  • Eri spektroskopialajien (MS, IR, NMR) periaatteet, laitteistot ja toiminta yleisellä tasolla. Spektrien tunnusomaiset piirteet ja niistä saatava rakennetieto.
  • Keskeisenä sisältönä on orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ratkaiseminen spektritietojen perusteella. Kurssilla opetetaan systemaattinen ja tehokas tapa ratkaista molekyylin rakenne mitattujen spektrien perusteella.
 
Studiematerial och litteratur 

Pakollinen: Tapio Hase: Tables for organic spectrometry (Otatieto, ISBN 951-672-276-8)
Suositeltava lisäaineisto: D.H. Williams and I. Fleming: Spectroscopic methods in organic chemistry (McGraw-Hill book company, London, ISBN: 0-07-709147-7)

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Ohjatut harjoitukset.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Arviointi asteikolla 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Yhdisteiden rakenteiden selvittäminen  Föreläsningskurs  Ilkka Kilpeläinen  15.03.21 -05.05.21

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Bestämning av föreningars struktur  Tentamen  Ilkka Kilpeläinen 
27.11.20fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Bestämning av föreningars struktur  Tentamen  Ilkka Kilpeläinen 
05.02.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Bestämning av föreningars struktur  Tentamen  Ilkka Kilpeläinen 
05.03.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Bestämning av föreningars struktur  Tentamen  Ilkka Kilpeläinen 
09.04.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: