Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, 5 sp 
Kod KEK183  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Förkortning Energi, reaktiv 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Stefan Taubert 

Beskrivning
Tidigare studier eller kunskaper 

KEK181 Atomer, molekyler eller växelverkningar

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
Anmäl dig Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Föreläsningskurs  Stefan Taubert  26.10.20 -09.12.20

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Tentamen  Stefan Taubert,
Susanne Wiedmer 
05.02.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Tentamen  Stefan Taubert,
Susanne Wiedmer 
05.03.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Tentamen  Stefan Taubert,
Susanne Wiedmer 
09.04.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt  Tentamen  Susanne Wiedmer 
07.05.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: