Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK182 Organisk kemi 1, 5 sp 
Kod KEK182  Giltighet 01.01.2017 -
Namn Organisk kemi 1  Förkortning Organisk kemi 1 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Filip Ekholm 

Beskrivning
Målgrupp 

Obligatorisk för kandidatstuderande i kemi och för MFK-lärarstuderande med inriktningen kemi. Valfri för övriga studieprograms studerande som önskar avlägga en grundstudiehelhet i kemi.

 
Timing 

Under första året av kandidatstudierna, Period 1

 
Kunskapsmål 

En godkänd studerande:

  •  kan identifiera olika isomeriformer och tillämpa den systematiska nomenklaturen vid namngivning av organiska föreningar
  • är medveten om bindningar som förekommer i organiska föreningar och deras inverkan på föreningars rymdstrukturer
  • kan identifiera funktionella grupper och dra slutsatser om föreningars kemiska egenskaper på basen av molekylstrukturen
  • känner till de vanligaste organiska reaktionstyperna (oxidation-, reduktion, substitution, elimination- och additionsreaktioner)
  • kan rationalisera och tolka reaktionsmekanismer för organiska reaktioner
  • är medveten om den organiska kemins betydelse i det moderna samhället
 
Studieavsnittets form 

Föreläsningar, uppgifter och sluttentamen. Ingen närvaroskyldighet.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Gymnasiets kemikurser eller kemins grunder (KEKE180) eller motsvarande.

 
Rekommenderade valfria studier 

Inga rekommendationer.

 
Innehåll 

På kursen behandlas organiska kemins grundprinciper och organiska föreningars grundegenskaper. Särskild vikt läggs på behandlingen av följande teman: organiska föreningars struktur och nomenklatur, stereokemins grunder, funktionella grupper och föreningsklasser och de viktigaste reaktionstyperna.

 
Studiematerial och litteratur 

Föreläsningsanteckningar och boken Helsinki: Organic chemistry 1, custom publishing, Oxford University Press, 2015, skriven av A. Burrows, J. Holman, A. Parsons, G. Pilling, G. Price. Boken kan beställas från följande adress:
https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Föreläsningar, grupparbeten, uppgifter och workshopverksamheten.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Skriftlig sluttentamen där studenternas färdigheter i respekt till kursens lärandemål evalueras. Bedömningen är baserad på den allmänna skalan 0-5.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden avslutad Organisk kemi 1  Tentamen  Filip Ekholm 
30.10.20fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Organisk kemi 1  Tentamen  Filip Ekholm 
05.02.21fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Organisk kemi 1  Tentamen  Filip Ekholm 
07.05.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: