Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
KEK104 Oorganisk kemi, 5 sp 
Kod KEK104  Giltighet 01.08.2017 -
Namn Oorganisk kemi  Förkortning Oorganisk kemi 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Kandidatprogrammet i kemi 

Lärare
Namn
Mikko Ritala 

Beskrivning
Målgrupp 

Opintojakso on pakollinen kokonaisuudessa KEK100 ja valinnainen kokonaisuudessa KEK150.

 
Timing 

Ensimmäisenä vuotena kun kurssit KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (tai KEK181, BSCH1001) ja KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (tai KEK183, BSCH1002) on suoritettu.

Opintojakso järjestetään joka vuosi III periodissa.

 
Kunskapsmål 

Opiskelija osaa keskeisimmät asiat epäorgaanisen kemian kolmelta osa-alueelta: alkuaineiden kemia, kiinteän olomuodon kemia, koordinaatiokemia.

Näiden perusteiden avulla opiskelija osaa etsiä ja omaksua syventäväää lisätietoa epäorgaanisen kemian kysymyksistä. Hänellä on myös valmius ymmärtää epäorgaanisen kemian sovelluksia ja ympäristökemiaa.

 
Studieavsnittets form 

Luennot, harjoituksia luentojen yhteydessä sekä omatoimisesti, tentti.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

KEK101 Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (tai KEK181, BSCH1001)

KEK103 Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino (tai KEK183, BSCH1002)

 
Innehåll 

Alkuaineiden kemia:

 • jaksollinen järjestelmä alkuaineiden kemiallisten ominaisuuksien päättelyn ja ymmärtämisenperustana
 • jaksollisessa järjestelmässä esiintyviä trendejä ja näiden vaikutuksia alkuaineiden ominaisuuksiin: atomisäde, ionisäde, ionisaatioenergia, elektroniaffiniteetti, elektronegatiivisuus, tyypillisimmät hapetusasteet, diagonaaliefekti, inertti pari -efekti
 • metallikationien ja oksoanionien käyttäytymiseen vesiliuoksessa vaikuttavat tekijät
 • oksoanionien ja vastaavien happojen nimeäminen
 • oksidien happo/emäsluonteet
 • alkuaineiden redox-kemian keskeisimmät tekijät: pelkistyspotentiaalit, Pourbaix-diagrammit (E-pH), Ellingham-diagrammi
 • HSAB-periaate (kovat ja pehmeät Lewisin hapot ja emäkset) ja sen käyttö reaktioiden ennustamisessa
 • yleisimmät muodot, missä alkuaineet esiintyvät luonnossa
 • alkuaineiden valmistaminen ja valmistusmenetelmän valintaan vaikuttavat tekijät

Kiinteän olomuodon kemiasta:

 • sidokset kiinteän olomuodon yhdisteissä
 • yleisimmät rakennetyypit
 • hilaenergian määritelmä ja sen määrittäminen teoreettisesti ja kokeellisesti
 • hilavirheet ja niiden merkitys
 • esimerkkejä materiaalikemian osa-alueista

Koordinaatiokemiasta:

 • koordinaatioyhdisteiden rakenne: keskusatomi, ligandi, kelaatti, koordinaatioluku, kompleksien geometria
 • koordinaatioyhdisteiden nimeäminen
 • isomeria koodinaatioyhdisteissä
 • koordinattioyhdisteiden sidosten kuvaaminen kidekenttäteorian avulla
 • koordinaatioyhdisteiden reaktiomekanismit
 • organometallikemian perusteet ja keskeisimmät sovellukset
 
Studiematerial och litteratur 

Luentomateriaali.

Oheislukemistoksi käy mikä tahansa epäorgaanisen kemian oppikirja, mutta suositelluimpia ovat:

 • en.wikibooks.org/wiki/Introduction_to_Inorganic_Chemistry
 • Descriptive Inorganic Chemistry; G. Rayner-Canham, T. Overton, 5th Edition, W.H. Freeman and Company
 • Inorganic chemistry, Shriver & Atkins, Oxford University Press
 • Principles of Descriptive Inorganic Chemistry, G. Wulfsberg, Brooks/Cole Publishing Company
 
Aktiviteter och undervisningsmetoder som stöder lärandet 

Luennot, harjoituksia luentojen yhteydessä sekä omatoimisesti, tentti.

 
Bedömningsmetoder och kriterier 

Tentti

 


Pågående och framtida undervisning
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Epäorgaaninen kemia  Föreläsningskurs  Mikko Ritala  18.01.21 -05.03.21

Framtida tenter
Funktioner Namn Typ sp Lärare Tid
anmälningstiden har inte börjat Oorganisk kemi  Tentamen  Mikko Ritala 
27.11.20fre 12.00-16.00
anmälningstiden har inte börjat Oorganisk kemi  Tentamen  Mikko Ritala 
07.05.21fre 12.00-16.00
Om du vill kan du logga in på WebOodi: