Uppgifter om studieperioden

Visa undervisning och tenter
99190 Grunderna i akademiskt skrivande, 1-2 sp 
Kod 99190  Giltighet 01.08.2010 -
Namn Grunderna i akademiskt skrivande  Förkortning Grunderna i aka 
Omfattning1-2 sp   
UndervisningsformSpråkstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningGodkänd-Underkänd 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Språkcentrum 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: