Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71883 SOCIOL 8.1 Familjesociologi, 5 sp 
Kod 71883  Giltighet 01.08.2005 -
Namn SOCIOL 8.1 Familjesociologi  Förkortning SOCIOL 8.1 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Sociologi 

Lärare
Namn
Elina Oinas 

Beskrivning
Kunskapsmål 

Kursen ger en inblick i den traditionella familjesociologiska teoribildningen och forskningen samt i dagens familjesociologiska teoretiska ansatser och i olikheterna i amerikansk, brittisk och nordisk familjesociologisk forskning.

De studerande skall kunna identifiera olika familjesystem och förstå skillnaderna mellan olika ledande teoretiska ansatser inom familjesociologin. De studerande skall kunna beskriva trender i den empiriska forskningen om dagens familjetyper.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Sociol 1

 
Innehåll 

Litteraturstudier

 
Studiematerial och litteratur 
  1. Smart, C. Personal life. Cambridge 2007 (220 s.)
  2. Roman, C., Familjen i det moderna - sociologiska sanningar och feministisk kritik. Malmö 2004. 158 s.
  3. Jacobs, J.A. & Gerson, K. The Time Divide: Work, Family and Gender Inequality. Cambridge, 2004. 259 s.
  4. Lee, N. Childhood and Society, 2001, 157 s.
 
Prestationssätt 

Litteraturtentamen vid allmänt tentamenstillfälle.

 
Övrig information 

Kursen utgör även en del av den tvärvetenskapliga biämneshelheten "Genusstudier"

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i sociologi

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: