Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71877 SOCIOL 8.11 Introduktion till etniska relationer, 5 sp 
Kod 71877  Giltighet 01.01.1900 -
Namn SOCIOL 8.11 Introduktion till etniska relationer  Förkortning SOCIOL 8.11 Int 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Sociologi 

Lärare
Namn
Östen Wahlbeck 

Beskrivning
Timing 

Åk I, II eller III

 

 

 
Kunskapsmål 

Studerande får grundläggande kunskaper ometniska relationer som samhällsvetenskapligt forskningsområde och biämne vid högskolan. Deltagarna erhåller kunskaper om grundläggande begrepp och teorier inom den samhällsvetenskapliga forskningen om etniska grupper, etnisk identitet, etniska relationer, nationalism och rasism.

 
Innehåll 

Litteraturstudier eller föreläsningar.

 
Studiematerial och litteratur 

 

  1. Wikström, H. Etnicitet. Malmö: Liber. 2009. 128 s.
  2. Dahlstedt, M. & Neergaard, A. Migrationens och etnicitetens epok. Stockholm: Liber. 2013. 325 s.
  3. Jenkins, R, Rethinking Ethnicity. London 2008 (andra upplagan) 224 s.
 
Prestationssätt 

Tentamen vid allmänt tentamenstillfälle eller deltagande i föreläsningskurs. Föreläsningskursen avslutas med kurstentamen där föreläsningarna och under kursen angiven litteratur tenteras. Alternativt kan kursen avläggas som boktentamen i vilket fall all här angiven litteratur tenteras.

 
Övrig information 

Kursen kan ingå antingen inom sociologin,inom biämnet Etniska relationer, eller inom biämnet Samhällsvetenskapens grunder. Föreläsningskursen har begränsat deltagarantal och studerande vid SSKH ges företräde.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i sociologi.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: