Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71872 SOCIOL 8.2 Introduktion till genusstudier, 5 sp 
Kod 71872  Giltighet 01.08.2005 -
Namn SOCIOL 8.2 Introduktion till genusstudier  Förkortning SOCIOL 8.2 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Sociologi 

Lärare
Namn
Elina Oinas 

Beskrivning
Timing 

Åk I-III

 

 

 
Kunskapsmål 

Syftet med kursen är att ge en inblick i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Kursen fungerar även som introduktionskurs till biämneshelheten genusstudier.

Efter genomförd kurs ska studeranden

  • kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorier.
  • kunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader
  • kunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningen
  • ha en uppfattning om feministisk vetenskapskritik

 

 
Tidigare studier eller kunskaper 

Sociol 1

 
Studiematerial och litteratur 

1. Beasley, C. (2005) Gender and Sexuality. Critical Theories, Critical Thinkers. Sage.  (finns även som e-bok som kan användas  via Helka)

2. Connell, Raewyn (2009) Gender. Cambridge: Polity

3. Butler, J., Gender Trouble. 1999. 190 s. eller Rosenberg, T. Könet brinner. Stockholm, 2005. 330 s.

 
Prestationssätt 

Inlärningsdagbok och projektarbete.

 
Övrig information 

Kursen bygger på aktivt deltagande och eget ansvar för inlärningsprocessen. Föreläsningar, Litteraturstudier, inlärningsdagbok och projektarbete. Kursen utgör även en del av den tvärvetenskapliga biämneshelheten "Genusstudier"

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i sociologi

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: