Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71838 STATSK 18 Genus och politik, 5 sp 
Kod 71838  Giltighet 01.01.1900 -
Namn STATSK 18 Genus och politik  Förkortning STATSK 18 Genus 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Beskrivning
Timing 

Period 1, 3 eller 4
Välj en handledningsträff:
Handledningsträff i period 1: tisdagen den 6 september 2016 kl. 18–20 (SSKH 219)
Handledningsträff i period 3: tisdagen den 17 januari 2017 kl. 18–20
Handledningsträff i period 4: tisdagen den 14 mars 2017 kl. 18–20
Kursen inleds med en handledningsträff som följs av en litteraturtent (oktober, mars eller maj) och litteraturessä (efter tenten).

 
Kunskapsmål 

Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna

  • försvara relevansen av att ta genus i beaktande i statsvetenskapliga studier
  • sammanfatta mönster av politiskt deltagande och representation med hänsyn till genus
  • identifiera genus som en aspekt på olika policy-områden.
 
Tidigare studier eller kunskaper 

Tidigare avlagda studier
STATSK 1 och totalt minst 60 sp i samhällsvetenskapliga ämnen.

 
Innehåll 

Kursens mål är att studera politisk representation och politiskt deltagande ur ett genusperspektiv. Kursen ger studerande ökad förståelse av genus som en betydelsefull aspekt i politik. 

 
Studiematerial och litteratur 

I litteraturexamen tenteras:
Saresma, T., Rossi, L.-M. & Juvonen, T. (red.) Käsikirja sukupuoleen. 2010, s. 1-48, 59-73, 78-87, 92-105.
och
Freidenvall, L. & Jansson, M. (red.). Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Kapitlen Spegel, spegel…, 1-3, 6-10.
och
Bergqvist, C. et al. Kön och politik. SNS Förlag 2008. (Hela boken.)
samt en av de följande:
Krook, M. L. & Mackay, F. (Eds.). Gender, Politics and Institutions. Towards a Feminist Institutionalism. Palgrave Macmillan 2010. (Hela boken.)
eller
Bacchi, Carol Lee. Women, Policy and Politics: the Construction of Policy Problems. Sage 1999. (Hela boken.)
Litteraturessän skrivs om
Krook, M. L. & Mackay, F. (Eds.). Gender, Politics and Institutions. Towards a Feminist Institutionalism. Palgrave Macmillan 2010. (Hela boken.)
eller
Bacchi, Carol Lee. Women, Policy and Politics: the Construction of Policy Problems. Sage 1999. (Hela boken.)
beroende på vilken som tenterats.

 
Prestationssätt 

Studieperioden avläggs som litteraturexamen och litteraturessä. Kursen inleds med en obligatorisk handledningsträff (se de tre alternativen ovan). Litteraturexamen avläggs vid den allmänna tenten i oktober, mars eller maj. Tenten avläggs före essän. Anmälan i WebOodi krävs både för handledningsträffen och tenten.

 
Övrig information 

Kursen utgör även en del av biämnesstudier "Genusstudier".

 
Ansvarig person 

Marjukka Weide, marjukka.weide@helsinki.fi, +358 050 590 4306.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: