Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
718007 SOCIOL 8.13 Invandring och migration, 5 sp 
Kod 718007  Giltighet 01.07.2008 -
Namn SOCIOL 8.13 Invandring och migration  Förkortning SOCIOL 8.13 Inv 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Sociologi 

Lärare
Namn
Östen Wahlbeck 

Beskrivning
Timing 

Åk II eller III

 

 
Kunskapsmål 

Kursens mål är att introducera migrationens och invandringens betydelse för förhållandet mellan nya grupper och majoritetsbefolkningen, nya etniska identiteters uppkomst, den etniska ekonomins sociala betydelse och etnicitetens mobilisering.

 
Studiematerial och litteratur 

Välj tre böcker av följande:

1. Castles, S. & Miller, M. The Age of Migration (4 th ed.). New York 2009. 370 s. (eller 5 th ed. 2013)

2. Darvishpour, M. & Westin C. (red), Migration och etnicitet. Lund 2008. 387 s.

3. Faist, T., Fauser, M. & Reisenauer, E. Transnationell migration. Lund: Studentlitteratur. 2013. 208 sidor.

4. Martikainen T.; Saukkonen, P. & Säävälä, M. (red.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. 2013, 367 s.

 
Prestationssätt 

Litteraturstudier. Tentamen vid allmänt tentamenstillfälle

 
Övrig information 

Kursen kan ingå antingen inom sociologin eller inom biämnet Etniska relationer.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i sociologi

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: