Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71795 JOURN G7 Kön och journalistik, 2 sp 
Kod 71795  Giltighet 01.01.1900 -
Namn JOURN G7 Kön och journalistik  Förkortning JOURN G7 
Omfattning2 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Journalistik och mediekunskap 

Lärare
Namn
Jonita Siivonen 

Beskrivning
Timing 

 

 
Kunskapsmål 

Målet är att studenterna ska lära sig grundläggande begrepp och känna till genusforskningens huvudsakliga problemställningar inom journalistik, medier och kommunikation, samt att de lär sig att analysera journalistiska produkter i könsperspektiv.

 
Studieavsnittets form 

Litteraturtentamen.

 
Innehåll 

Litteraturtentamen på allmän tentamensdag.

 
Studiematerial och litteratur 

Litteraturtentamen.

1 Gill, Rosalind 2007: Gender and the Media. Polity Press.

2 Jarlbro, Gunilla 2013: Genusmedveten journalistik. Studentlitteratur.

3 Milles, Karin 2012: Jämställt språk. En handbok i att skriva och tala jämställt. Småskrift utarbetad av Språkrådet 2008. Andra upplagan.

4 Ross, Karen 2010: Gendered Media. Women, Men, and Identity Politics. Lanham.

2 sp

 

 
Prestationssätt 

Studieperioden består av tentamen.

 
Övrig information 

Kursen G5 Medier, kommunikation och genus, 5 sp, 715089 utgör även en del av den tvärvetenskapliga biämneshelheten Genusstudier. Se grundstudier för studerande som inlett sina studier studier 2014 eller senare.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i svenska, särskilt mediespråk.

 

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: