Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71751 SOCIOL 8.12 Nationalism och nationella minoriteter, 5 sp 
Kod 71751  Giltighet 01.01.1900 -
Namn SOCIOL 8.12 Nationalism och nationella minoriteter  Förkortning SOCIOL 8.12 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Sociologi 

Lärare
Namn
Östen Wahlbeck 

Beskrivning
Kunskapsmål 

Studenterna erhåller grundläggande kunskaper om teorier om nationalismens uppkomst och natur samt relationen mellan nationella minoriteter och majoriteter.

 
Studiematerial och litteratur 

1. Hettne, B., Sjödin S. & Østergård, U. Den globala nationalismen : nationalstatens historia och framtid. Stockholm 2006. 503 s.

2. McRae, K. D. Conflict and Compromise in Multilingual Societies: Finland. Helsinki 1999. s. 1-217, 331-378 (totalt 264

samt en av följande:

3a. Anderson, B., Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg 1993. 224 s.

3b. Gellner, E. Stat, nation, nationalism. Nora 1997. 191 s.

3c. Kymlicka, W. Mångkulturellt medborgarskap. Nora 1998. 284 s.

 
Prestationssätt 

Litteraturstudier. Tentamen vid allmänt tentamenstillfälle.

 
Övrig information 

Kursen kan ingå  antingen inom sociologin eller inom biämnet Etniska relationer.

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i sociologi

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: