Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71686 STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning, 5 sp 
Kod 71686  Giltighet 01.01.1900 -
Namn STATSK 4 Jämförande politik och förvaltning  Förkortning STATSK 4 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Beskrivning
Timing 

Vt, Period 4

 

 
Kunskapsmål 

Efter avslutad kurs bör deltagarna kunna identifiera hur politiska problem kan beskrivas och undersökas genom jämförande analys på olika områden inom statskunskap.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

STATSK 1-3

 
Innehåll 

Föreläsningarna förmedlar kunskap om den jämförande forskningsansatsen  inom politik och förvaltning. Strukturer och processer inom politiska system, grupper och organisationer granskas ur ett jämförande perspektiv.

 
Studiematerial och litteratur 

1. Anckar, C. et al. Komparativ politik. Institutioner och beteende. Studentlitteratur 2013. 286 s. (inte kapitel 15)

2. Denk, T. Komparativ metod - Förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur 2002. 127 s.

3. Lindvert, J. & Schierenbeck, I. (red.) Jämförande politik. Liber 2008. 195 s. (inte kapitlen 2-3, 6 och 9)

4. Gallagher, M. m.fl. Representative Government in Modern Europe. 5 th ed. McGraw-Hill 2011. 332 s. (inte kapitlen 1-5; -meddela tentator om tentamen av tidigare upplaga)

 
Prestationssätt 

Kursdeltagarna examineras på basen av föreläsningsdagböcker, essäer och diskussion via Moodle i kombination med litteraturstudier utgående från ett urval av kurslitteratur.

Kursen kan även tenteras vid allmänt tentamenstillfälle varmed samtlig kurslitteratur tenteras som en helhet. (svar på samtliga böcker utgör ett minimikrav för godkänd tent).

 
Ansvarig person 

Universitetslektorn i statskunskap, Kim Zilliacus.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: