Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71683 STATSK 5 Organisationernas politiska inflytande, 5 sp 
Kod 71683  Giltighet 01.08.2005 -
Namn STATSK 5 Organisationernas politiska inflytande  Förkortning STATSK 5 Organi 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Beskrivning
Timing 

Åk 1, vt

 

 
Kunskapsmål 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna

- identifiera organisationernas roll i samhället ur ett nationellt som ur ett internationellt perspektiv

- sammanfatta den finländska föreningsinstitutionens utveckling över tid

- analysera organisationer som politiska aktörer från olika statsvetenskapliga perspektiv

- definiera och reflektera över olika former för politiskt deltagande samt direkt och indirekt inflytande i den politiska beslutsprocessen.

 
Tidigare studier eller kunskaper 

STATSK 1

 
Innehåll 

Föreläsningarna i bl.a. civilt samhälle, socialt kapital och korporatisvism kompletteras med gästföreläsningar och seminariearbete.

 
Studiematerial och litteratur 
  1. Siisiäinen, M. & Kankainen, T. Järjestötoiminnan kehitys ja tulevaisuudennäkymät Suomessa. Kap. 3 i Suomalaiset osallistujina. Justititieministeriets publikationer 2009:5. s. 91-137.
  2. Stranius, L. Epämuodollinen kansalaistoiminta – järjestötoiminnasta kevytaktivismiin. Kap.4 i Suomalaiset osallistujina. Justititieministeriets publikationer 2009:5. s. 139-164.
  3. Borg, S. Indikaattorikatsaukset. i Demokratiaindikaattorit 2013. Justitieministeriets publikationer 2013:52. s. 17-96.
  4. Pikkala, S., Pekola-Sjöblom, M. & Piipponen, S-L.,  Kuntademokratian tila ja trendit. i Demokratiaindikaattorit 2013. Justitieministeriets publikationer 2013:52. s. 123-156.

(Samtliga artiklar är tillgängliga på Internet och på kursens Moodle-sidor.)

     5. Rothstein, B. Sociala fällor och tillitens problem. SNS Förlag 2003. (För kursdeltagare enligt anvisningar)

 
Prestationssätt 

Kursen examineras genom bedömning av syntesen av föreläsningsdagbok och essäuppgift.

Kursen kan även i sin helhet avläggas som litteraturtentamen vid allmänt tentamenstillfälle. Detta alternativ gäller i första hand biämnesstuderande. OBS! Huvudämnesstuderande som avlägger studieperioden som litteraturtentamen kan inte välja tentamensalternativ i STATSK5 Demokrati och politiskt deltagande, Ifall kursen avläggas som litteraturtentamen, omfattar den förutom de fyra ovan nämnda artiklarna, även 5. Rothstein, B. Sociala fällor och tillitens problem. SNS Förlag 2003. s. 1-292.

 
Övrig information 

Kursen är obligatorisk för huvud- och biämnesstudier.

 

 
Ansvarig person 

Timlärare Isak Vento

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: