Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71680 STATSK 1 Statskunskapens grunder, 5 sp 
Kod 71680  Giltighet 01.01.1900 -
Namn STATSK 1 Statskunskapens grunder  Förkortning STATSK 1 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Lärare
Namn
Jan Sundberg 

Beskrivning
Timing 

Ht P1


 
Kunskapsmål 

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

-          känna till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen

-          känna till de viktigaste begreppen och frågeställningarna

-          ha en överblick av de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen

-          identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets historia

 
Innehåll 

Målsättningen med kursen är att ge en presentation av ämnet och dess olika delområden. Sålunda behandlas olika demokratiaspekter såsom den direkta demokratin, folkomröstningar och den representativa formen. Olika valsystem analyseras enligt för och nackdelar, federala statsbildningar jämförs med motsvarande enhetsstater, lokaldemokrati och politiska partier analyseras inklusive olika ideologiska inriktningar.
Kursen avser att därtill förmedla statsvetenskapliga begrepp och terminologi samt att väcka nyfikenhet om vad ämnet har att erbjuda. Föreläsningarna varvas med diskussioner enligt ett mönster där studenterna parvis jämför sina anteckningar i mitten av varje föreläsningsblock. Studenterna förväntas kunna föra relevanta anteckningar och lära sig grunderna till kritiskt tänkande. Kursen avslutas med tentamen där studenterna läst och begrundat kurslitteraturen samt aktivt tagit del av den undervisning som förmedlats under föreläsningarna.

 
Studiematerial och litteratur 

1. Karvonen, Lauri: Parties, Governments and Voters in Finland. Politics Under Fundamental Societal Transformation. ECPR Press 2014. 140 pp.

2. Badersten, B. & Gustavsson, J. Vad är statsvetenskap? Om undran inför politiken? Studentlitteratur 2010. 172 s.

3. Malnes, R.& Midgaard, K. De politiska idéernas historia. Studentlitteratur 1994. 346 s. (läses s.1-144).

 
Prestationssätt 

Föreläsningar 28 h, litteraturstudier. Undervisningen avslutas med kurstentamen där föreläsningarna och litteraturen tenteras.

 

Kursen kan även tenteras vid allmänna tentamens­tillfällen.

 
Övrig information 

Kursen är obligatorisk för alla studerande i statskunskap.

 
Ansvarig person 

Professorn i allmän statslära, Jan Sundberg; professor Stefan Sjöblom (examination)

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: