Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
716001 STATSK 2 Förvaltningspolitik - strukturer och processer, 5 sp 
Kod 716001  Giltighet 01.08.2005 -
Namn STATSK 2 Förvaltningspolitik - strukturer och processer  Förkortning STATSK 2 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformGrundstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Lärare
Namn
Stefan Sjöblom 

Beskrivning
Timing 

Ht, period 2

 

 
Kunskapsmål 

Efter avslutad kurs skall deltagarna:

- känna till de vitigaste utvecklingsdragen i det offentliga beslutsfattandet

- ha insikter i de viktigaste organiserings- och styrformerna på olika förvaltningsnivåerna

- kunna tillämpa de viktigaste teoretiska perspektiven och förklaringarna till beslutssystemens utveckling

 
Tidigare studier eller kunskaper 

STATSK 1

 
Innehåll 

I föreläsningarna ligger tyngdpunkten på de teoretiska perspektiven och förklaringarna till beslutssystemens förändring. Praktiska tillämpningar av olika organiseringsformer presenteras genom gästföreläsningar. I skriftliga övningsarbeten tillämpas detta på utvalda organisationer.

 
Studiematerial och litteratur 

1. Björk, P. et al. Governance. Studentlitteratur 2003. 159 s.

2. Lidström, A. Kommunsystem i Europa. Liber 2003. Läses: kap 1-2 och 8-10.

3. Sjöblom, S. Den starka statens styrningsproblem. Publikationer från projektet Förvaltningslösningars språkliga konsekvenser 2011. 111 s.

4. Rothstein, B. (red.) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. SNS förlag 2008. 324 s.

 
Prestationssätt 

Undervisningen består av föreläsningar 20 h och genomgång av skriftliga övningsarbeten 8h samt litteraturstudier. Kursen avslutas med kurstentamen där föreläsningarna och litteraturen tenteras.

Kursen kan även tenteras vid allmänna tentamens­tillfällen. Kurslitteraturen tenteras i sin helhet.

 
Övrig information 

Kursen är obligatorisk för alla studerande i statskunskap.

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: