Uppgifter om studieperioden
Visa undervisning och tenter
71594 STATSK 19 Borders of Europe: EU Integration and Beyond 5 ECTS, 5 sp 
Kod 71594  Giltighet 01.01.1900 -
Namn STATSK 19 Borders of Europe: EU Integration and Beyond 5 ECTS  Förkortning STATSK 19 Borde 
Omfattning5 sp   
UndervisningsformÄmnesstudier
Klass/KategoriStudieperiod   
  BedömningAllmän skala 
  nej
    Kan genomföras flera gångernej
Ansvarig enhet Statskunskap med förvaltning 

Lärare
Namn
Sten Berglund 
Kim Zilliacus 

Beskrivning
Målgrupp 

I första hand antas Soc&kom studerande till kursen.

 
Timing 

Vt, Period 4

 

 
Kunskapsmål 

Efter avslutad kurs bör deltagarna kunna analysera  fördjupningen av den europeiska integrationen i förhållande till framtidsutsikterna för en växande union. Därtill bör deltagarna kunnna identifiera  de institutionella och opinionsrelaterade processer som definierar utgångspunkterna för den fortsatta europeiska integrationen och knyta dessa till undersökningar kring europeisk politik.

 
Innehåll 

Föreläsningsserie (på engelska) av Professor Sten Berglund på följande tema: Europe is in a process of rapid change. In 2004, the European Union expanded from 15 to 25 member countries, including eight of the new democracies in Central and Eastern Europe. In 2007, Bulgaria and Romania followed suit, and three candidate countries, including Turkey, are already waiting for clearance. This raises a number of questions. There is the issue of the external borders of the EU. Where does Europe end? There is the related issue of internal divisions or boundaries. Is there a European society? Is the common European cultural heritage still visible in the midst of the increasing cultural diversity within the EU, and even more importantly, does the notion of a common European cultural heritage make sense to Europeans? And finally there is the issue of deepening European integration and its prospects in an ever expanding union. 

 
Studiematerial och litteratur 

Ett urval av följande:


1. Berglund, S. et al. The Making of The European Union. Foundations, Institutions and Future Trends. Edward Elgar 2006. 256 s.

2. Berglund, S. et al. Where Does Europe End? Borders, Limits and Directions of the EU. Edward Elgar 2009. 200 s.

3. Berglund, S. et al. Handbook for Political Change in Eastern Europe. 3 rd Ed . Edward Elgar 2013. 864 s.

4. Rose, R. Representing Europeans. A Pragmatic Approach. Oxford University Press 2013. 176 s.

5. Zielonka, J. Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union. Oxford University Press 2007. 312 s.

 
Prestationssätt 

Kursdeltagarna examineras på basen av föreläsningsdagböcker, essäer och arbetsuppgifter via Moodle utgående från föreläsningar och ett urval av kurslitteratur.

Om kursen registreras som mag.studier (5 sp) utför kursdeltagaren en tilläggsuppgift vars rubrik, format och litteratur specificeras enligt överenskommelse med de kursansvariga lärararna.

Kursdeltagandet kan inte kompenseras genom litteraturtentamen vid allmänt tentamenstillfälle.

 
Övrig information 

5 ECTS (BA-nivå) / 5 ECTS (Magisternivå)

Obligatorisk förhandsanmälan i WebOodi.

 
Ansvarig person 

Sten Berglund, Docent/Professor; Kim Zilliacus, universitetslektor 

 


Pågående och framtida undervisning
Ingen undervisning i WebOodi

Framtida tenter
Inga tenter i WebOodi
Om du vill kan du logga in på WebOodi: