Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
A405655 Avoin yo: Arkeologiaa temaattisesti (KAR213), 5 op 
Tunniste A405655  Voimassaolo 01.08.2012 -
Nimi Avoin yo: Arkeologiaa temaattisesti (KAR213)  Lyhenne KAR213 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluYleinen asteikko 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Avoin yliopisto 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on?
Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen
avulla myös tätä hetkeä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

 

 
Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen 

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

 
Sisältö 

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Jaksot voivat olla monitieteistiä tai usean oppiaineen sisältöjä yhdisteleviä siten että perusteemana taustalla on arkeologinen näkökulma.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kirjallisuus ilmoitetaan erikseen opetuksen yhteydessä. Kirjallisuus on usein vaativaa aiheeseen/teemaan liittyvää englanninkielistä erikoiskirjallisuutta.

 

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

Yleensä arviointi: 5-hylätty (0)

Opintojakson hyväksyttyyn suorittamiseen edellytetään kurssin hyväksyttyä suorittamista. Suoritustavat vaihtelevat kursseittain.

 
Suoritustavat 

Opintojakso suoritetaan osallistumalla arkeologian temaattisille erikoiskurssille. Suoritustapa vaihtelee ollen esim. essee, kirjallinen työ, oppimispäiväkirja. Suoritukseen voi liittyä opiskelijan pitämä esitys esim. ekskursiolla. Teemaan voi liittyä ekskursio.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso kuuluu Arkeologian aineopintohin.

 
Vastuuhenkilö 

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: