Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
99198 Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille, 2 op 
Tunniste 99198  Voimassaolo 01.08.2010 -
Nimi Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille  Lyhenne Kirjoittamisen 
Laajuus2 op   
OpiskelumuotoKieliopinnot
LajiOpintojakso   
  ArvosteluHyväksytty-Hylätty 
  ei
    Voidaan suorittaa useastiei
Vastuuyksikkö Kielikeskus 

Kuvaus
Kohderyhmä 

Kaikkien tiedekuntien graduaan jo kirjoittavat opiskelijat. Kurssin työskentelykieli on suomi.

 
Ajoitus 

Gradun kirjoittamisen ollessa meneillään.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on antaa tukea graduprosessissa ja edistää konkreettisesti gradujen valmistumista. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee erilaisia gradutyöskentelyä tukevia työtapoja ja on löytänyt itselleen sopivan tavan tehdä gradua. Opiskelija osaa määritellä mielekkäitä tavoitteita ja ymmärtää, miten nämä tavoitteet saavutetaan.

 
Sisältö 

Tapaamisissa keskitytään graduprosessin tukemiseen, tehokkaisiin työskentelytapoihin, vertaistukeen ja tekstin tuottamiseen. Sisältö räätälöidään osallistujien tarpeisiin.

 
Oppimateriaali ja kirjallisuus 

Kurssilla jaettava verkossa oleva materiaali.

Kielijelppi

Gradutakuu

 
Arviointimenetelmät ja -kriteerit 

 

Edellytetään annettujen tehtävien suorittamista, aktiivista kurssityöskentelyä sekä graduntekoa. Arviointi perustuu kurssiosallistumiseen sekä itsenäisesti tehtyihin tehtäviin.

Arviointi: hyväksytty/hylätty.

 
Suoritustavat 

 

Kurssi suoritetaan osallistumalla kurssille ja tekemällä siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 24 tuntia ja itsenäistä työskentelyä vähintään 30 tuntia. Yleinen vaatimus Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %:n läsnäolo ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi), periodi I-II  Kurssi    09.09.19 -26.11.19
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kirjoittamisen kurssi graduntekijöille (suomi), periodi III-IV  Kurssi    13.01.20 -30.03.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: